Tidlig fødte har oftere atferdsproblemer

Barn som veier under 1000 gram ved fødselen, har i åtte-ni-årsalderen oftere atferdsproblemer enn andre barn. Dette bekrefter en undersøkelser fra flere land.

Tidlig fødte har oftere atferdsproblemer

Barn som veier under 1000 gram ved fødselen, har i åtte-ni-årsalderen oftere atferdsproblemer enn andre barn. Dette bekrefter en undersøkelser fra flere land.

Av Hanna Hånes

Ved hjelp av moderne medisinsk teknologi og ny kunnskap overlever ofte barn med svært lav fødselsvekt, under 1000 gram. Med de får oftere problemer enn andre barn, blant annet når det gjelder lærevansker og hyperaktivitet.

En ny europeisk-amerikansk studie viser at når det gjelder atferd, oppstår de samme problemene i flere land. Dette er derfor ikke kulturelle, men biologiske problemer. En studie av vel 400 barn fra Nederland, Tyskland, USA og Canada viser at barn med fødselsvekt under 1000 gram har vanskeligere for å konsentrere seg, større problemer med å tenke klart og logisk, og flere problemer i samvær med andre enn det fullbårne barn har. Studien publiseres i tidsskriftet The Lancet i dag.

Dette er første gang det er gjort en samleundersøkelse av barn fra flere land. Barna var fulgt til åtte-ti årsalderen. Foreldrene fylte selv ut det standardiserte spørreskjemaet.

- For å unngå at barna får lærevansker og for å hjelpe dem til å mestre sosialt samvær med andre barn, blir de viktig å følge opp barna og hjelpe dem som trenger ekstra tiltak, sier leder for studien, dr Elysee T M Hille, Nederland.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I Norge regner man nå med en overlevelse på 50 - 70 prosent for barn med fødselsvekt under 1 000 g, og tilsvarende 50 - 79 prosent overlevelse for barn med svangerskapsalder på seks måneder, går det fram av artikler i Tidsskrift for Den norske lægeforening det siste året.

En studie av 104 norske barn ble publisert i Legetidsskriftet i fjor og viser at et av fire barn med fødselsvekt under 1500 gram hadde hyperaktivitet og konsentrasjonsproblemer (ADHD) i niårsalderen. Men graden av såkalt intellektuell forsinkelse og lærevansker var moderat. Barn som overlever nyfødtperioden uten store skader klarer seg stort sett bra intellektuelt og i skolesammenheng. De som klarte seg best, var født etter syv måneder svangerskap (etter 28 uker). Jo tidligere fødte de var, jo større risiko var det for å få problemer.

Mozon.no 25.05.2001