Tidlig fødsel med tannsykdom

Enkelte tannsykdommer kan trigge immunsystemet til å sende ’fød nå’ signaler!

I de siste årene har leger og tannleger begynt å forstå hvordan tannsykdommer gjør mer enn å gi deg og meg dyre tannlegeregninger. For de kan utløse både hjerte- og karsykdommer, diabetes og slag, skriver ABC news.

For bakteriene vi får i munnen kan være ganske så vemmelige. Etter de har infiltrert tannkjøttet kan de reise gjennom blodet og forårsake infeksjoner i hele kroppen, særlig i hjerteklaffene. Situasjonen kan være ekstra alvorlig for diabetikere, da de har et svekket immunforsvar.

Nå har amerikanske forskere sett at premature fødsler kan knyttes til tannsykdommer - noe som kan gi svar på hvorfor omkring en av ti kvinner i USA føder for tidlig.

Er du blant dem som heller går med smerte i tennene enn å besøke tannlegen?

Gravide mer utsatt
Gravide kvinner er i utgangspunktet mer utsatt for å få hovent og betent tannkjøtt på grunn av hormonelle endringer. Disse endringene er ofte midlertidige.

Det er viktig at gravide kvinner behandler dette. Undersøkelser viser at kvinner som hadde moderate til alvorlige tannsykdommer under graviditeten, hadde økt risiko for å føde for tidlig. Selv når andre faktorer som rase, røykevaner og annen atferd ble tatt i betraktning.

- Selv om det må forskes mer, så indikerer funnene så langt at en av fem premature fødsler kan unngåes ved å behandle tannsykdommer, sier Steven Offenbacher, professor ved University of North Carolina School of Dentistry.

I Norge vet man imidlertid lite om dette.

- Det er gjort så og si ikke noe forskning av verdi på dette området, så vi vet ikke, sier Hans Ragnar Preus, professor i periodonti ved universitetet i Oslo til Mozon.

I følge Prematurforeningen føder mellom 5 og 7 prosent av kvinner i Norge for tidlig. Det fødes ca 60.000 barn per år i Norge. 5-7 prosent av disse utgjør mellom 3000 - 4200 per år. Av disse er rundt 230 født før uke 27.

Mange gravide vegrer deg for å ta røntgenbilder i frykt for barnets helse. Offenbacher sier imidlertid at skadene som kan påføres av en gravid kvinne med tannsykdom, er mye mer alvorlig enn skadene som røntgen kan gi.

- Behandlingen som gies til gravide er trygg og effektiv, og vil forbedre morens tannhelse, sier han.

Her er fem råd mot tannlegeskrekk.

 

Mozon.no, 01.03.2006