Tidlig alkoholdebut og alkoholisme

Alkoholrus i ung alder er ikke en årsak til alkoholisme, men kan være et tegn på at man er disponert for å utvikle avhengighet.

Til tross for at ungdom som begynner å drikke alkohol før de er 15 år ser ut til å løpe større risiko for å utvikle alkoholisme, er ikke tidlig alkoholdebut selve årsaken. Det viser en amerikansk studie fra University of Minnesota.

- Vi fant at tidlig bruk av alkohol ikke har direkte sammenheng med risikoen for å utvikle alkoholisme, men har sammenheng med en disposisjon for alkoholisme og andre former for såkalte kontrollproblemer, for eksempel når det gjelder bruk av narkotika og antisosial oppførsel i voksen alder, sier forfatteren bak studien og professor i psykologi Matt McGue.

Depresjon var derimot ikke assosiert med tidlig alkoholdebut.

Tidlig alkoholdebut arvelig
Forskerne fant også ut at dersom en av foreldrene debuterte tidlig med alkohol, var det høy sannsynlighet for at barna også ville begynne å bruke alkohol tidlig. Særlig så forskerne dette hos gutter.

Studien er publisert i augustutgaven av Alcoholism: Clinical and Experimental Research.

 

Mozon.no, 24.08.01