Tiden er inne, høst inn!

Tegnet du valutalån i høst eller tidlig på nyåret? Da løser du inn lånet nå. Det mener DinSide økonomi og det mener sjefsmegler Jon Birger Tysnes i Christiania Markets.

Nå er det på tide å løse inn valutalånet! Gevinsten er betydelig. Lånekunder som tok opp valutalån tilsvarende én million norske kroner i midten av oktober kan si opp lånet og høste en samlet gevinst på hele 118.000 kroner. Det tilsvarer en avkasting på 23,6 prosent! (11,80 prosent på seks måneder)

18.000 kroner er penger som allerede er spart i form av reduserte renteutgifter. Resten er valutagevinst. Kronen har nemlig styrket seg med hele ti prosent mot tyske mark siden midten av oktober. 14. Oktober 1998 kostet en tysk mark 4,70 kroner. I dag, mandag 19. april, koster én tysk mark 4,23 kroner.

Bør høste gevinsten

- Vi solgte et betydelig volum tyske mark i midten av oktober, opplyser sjefsmegler Jon Birger Tysnes i Christiania Markets til DinSide.

Disse bør ifølge Tysnes høste gevinsten nå.

Anbefaler fastrente på minimum fem år

- Min anbefaling er å løse inn lånet å gå rett over i et fastrentelån med minimum femårs perspektiv, sier Tysnes.

Han begrunner dette med at lange norske renter på fem år og mer er på et historisk ”all time low”.

- Det går selvfølgelig an å spekulere i at den flytende renten om meget kort tid går under fastrenten, men personlig er jeg ikke tilhenger av korte renter på boliglån, sier Tysnes.

Her legger DinSide økonomi til for egen regning at fastrentekunder kan innfri lånet når som helst. Dog med risiko for et visst tap dersom innløsningen av fastrentelånet skjer til overkurs, men også gevinstmulighet dersom det innfris til underkurs. Med en fastrente på ”all time low” over fem år og mer gir dette en god trygghet mot overkurs og påfølgende tap på fastrentelån.

Rentefordelen blir mindre

Renta vil falle kraftig i løpet av året, tror et panel bestående av 67 økonomer, ifølge Aftenposten.

De tror i gjennomsnitt at Norges Banks dagslånsrente vil ligge på 5,9 prosent ved utgangen av året, mot ni prosent i dag. Får Aftenpostens ekspertpanel rett medfører dette at den relative fordelen ved valutalån blir mindre, men ikke mye, enn den har vært i halvårsperioden oktober 98 til april 99.

Den tyske styringsrenten er i dag nede i 2,7 prosent. Sammenlignet med en antatt norsk rente på 5,9 gir dette en rentedifferanse på 3,2 prosent. Litt dårligere enn differansen på i gjennomsnitt 3,6 prosent i halvårsperioden oktober 98 til april 99.

og kronen vil sannsynligvis svekke seg

Kronen har som nevnt steget hele 10 prosent i verdi i forhold til tyske mark på et halvt år.

- Det spørs vel om kronen har mer å hente i forhold til tyske mark, sier sjefsmegler Tysnes.

Vi for vår del legger til at den tyske renten kan vanskelig bli lavere og i Norge venter vi alle på rentekuttet som etter all økonomisk teori skal svekke kronen.

Ingen kan spå om fremtiden, heller ikke de heldiggrisene som tok sjansen på valutalån i oktober, men mye tyder på at det kan være god butikk å cashe inn alt som smaker av utenlandsk valuta nå – valutalån inkludert.