Testosteron oppskrytt for voksne menn

Vi møter mange som har tro på testosteron som et slags vidunderhormon når det gjelder mannlig seksualitet. Men testosteron er oppskrytt, skriver Esben Esther Pirelli Benestad.

Testosteron oppskrytt for voksne menn

Enda møter vi mange, som har tro på testosteron som et slags vidunderhormon når det gjelder menneskelig, og i denne sammenhengen, mannlig seksualitet.

Av Esben Esther Pirelli Benestad

Testosteronets funksjon hos kvinner er ikke tema for denne artikkelen.
Reisningssvikt, lystproblemer og depresjon er alle eksempler på tilstander der testosterontilførsel i en eller annen form antas å kunne være nyttig. Mange målinger er utført, mye testosteron er utskrevet og forbrukt på dette grunnlaget, men uten at virkningen på noen måte har innfridd forventningene. Dette skaper grunnlag for ettertanke. Ganske store følelsesmessige og økonomiske investeringer har kastet såpass lite av seg, at en kan mistenke sviktende innsikt både i den farmasøytiske industrien, hos legene og hos hennes/hans/hins klientell. («Hin» bruker jeg om mennesker som er så mye både kvinne og mann at de ikke kan kalles noen av delene)
Hos en voksen mann produseres testosteron av omkring 700 millioner såkalte leydig-celler. De utgjør 5-12 prosent av testiklenes totale volum. I voksenlivet holder produksjonen seg jevn inntil omtrent 60-årsalderen. Senere kommer det et klart fall hos et stort antall menn, samtidig som en ser store individuelle variasjoner.

Testosteron nødvendig for menneske-arten
I fosterlivet organiserer testosteronet og biproduktet dihydrotestosteron (DHT) kroppsutvklingen i mannlig eller manne-lik retning. Hormonet påvirker også utviklingen av sentralnervesystemet, uten at vi kjenner detaljene i denne prosessen. Testosteronet er grunnleggende for at det skal komme potensielle fedre til verden. Selv om oppdelingen i to kjønn av mange, inklusive mange fysiologer, oppfattes som altfor grov og på svært mange måter uhensiktsmessig, er det grunnleggende for vår art at testosteronet yter sitt store bidrag til den kroppslige utviklingen av guttefostre.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Testosteronet holder seg lavt fram mot puberteten, hvor det blir liv i produksjonsapparatet til «leydig-cellene» i testiklene. De begynner å produsere testosteron, og testosteronnivået i kroppen stiger betydelig. Hovedsaklig skjer det nå en aktivering og en stimulering av den mannlig organiserte kroppen. Penis vokser og utvikler sine mekaniske funksjoner som seksualorgan. I tillegg stimuleres driften eller lysten til å anvende mekanikken. Når det gjelder det siste, lysten eller libido, er dette en funksjon som påvirkes av svært mange forhold, hvorav noen er hormonelle, andre knyttes til forskjellige budbringerstoffer i sentralnervesystemet, andre igjen går på hele det kulturelle, psykososiale samspillet.
I voksenlivet er testosteron vesentlig, men på ingen måte avgjørende for menns seksuelle lyst og funksjon.

Får reisning uten testikler
En mann midt i sekstiårene kom med spørsmål om å lære å sette sprøyter i penis, slik at han kunne få reisning. For flere år siden var han blitt kastrert på grunn av en ulykke. Han hadde lenge levet alene, men nå hadde han funnet seg en kjæreste, og de to ville gjerne ha sex sammen. «Men», som han sa, «jeg kan jo ikke få reisning uten testikler!» Det hadde de sagt på den avdelingen hvor han hadde blitt operert etter ulykken.

Han ble forklart at reisningen er uavhengig av testosteron når funksjonen først er etablert, men at penis gjerne trenger mer direkte stimulering for å kunne reise seg hos menn uten testikler. Han ble anbefalt å dra hjem, skape en erotisk atmosfære og invitere partneren til litt nennsom penisstimulering. Senere kunne han gjerne sende et kort, hvor det sto «hurra» dersom metoden førte fram. Kortet kom.

Testosteron er et oppskrytt hormon.
Tilbøyeligheten til å ta anabole steroider («bole»), innenfor idretts- og kroppsbyggermiljøet, foruten industriens satsing på forskjellige typer testosteronstoffer (substitusjoner), og den alminnelige oppfatning av testosteronet som et slags vidundermiddel for mannlighet av nesten ethvert slag, har ført et ellers utmerket hormon inn i en status som best kan beskrives som oppskrytt. Tross alt har den andre kjønnsmajoriteten, kvinnene, en meget beskjeden testosteronproduksjon, uten at gruppen av den grunn mangler verken seksuell lyst eller fungerende mekanikk i kjønnsorganene.

Nok et eksempel.
En gruppe på tolv transseksuelle som hadde fått hormonbehandling og som ventet på kvinne-ti-mann-operasjon og som altså enda hadde penis, men hvor testosteronet befant seg på eller under kvinnelig nivå, mens østrogenkonsentrasjonen var i eller over det samme, hadde alle både seksuell lyst og full reisningsevne.

Testosteron kan måles
Det er ved første øyekast enkelt å måle testosteron. Legen skal bare finne den rette ruten på rekvisisjonsskjemaet, en egnet vene hos pasienten og med det skulle grunnlaget være lagt for en eventuell substitusjonsbehandling. Det er feil. Testosteron har døgn- og årstidssvingninger. Det er høyest om morgenen og om høsten. I tillegg svinger det på impuls fra minutt til minutt så og si. Skal en testosteronmåling være sikker, bør blodet tas fra tre forskjellige prøver med tyve minutters mellomrom før klokken ni om morgenen. Bare da har en rimelig garanti for ikke å treffe i en spontan topp eller bølgedal i testosteronnivået.

Kroppens testosteronproduksjon og -frigjøring er situasjonsavhengig. Nivået synker ved depresjon, redsel og gruing. Det stiger ved mestringsopplevelser og kroppslige ytelser. Påfallende nok stiger testosteronnivået ved samleie, mens det holder seg konstant ved onani. Selv testosteronet synes å ha sans for menneskelig samspill!
Ikke alt testosteron er fritt og ubundet, og det som for tiden måles ved våre laboratorier, er totaltestosteron. For å få inntrykk av andelen fritt testosteron, og det er dette som er det aktive, må en måle SHBG (seksualhormon-bindende-globulin). Høyt SHBG-nivå tilsier det at en stor del av totaltestosteronet er bundet. Er det lavt, vil andelen fritt testosteron være større.
Testosteronproduksjonen i leydigcellene er først og fremst styrt av hjernens LH-produksjon (luteiniserende hormon). Dersom fritt testosteron er for lavt, vil LH ligge tilsvarende høyt, med mindre det dreier seg om en hypofysesvikt - svikt i den kjertelen i hjernen som lager LH.

Testosteronbehandling
Det er ikke rapportert behandlingseffekt hos pasienter som i utgangspunktet lå innenfor, om enn lavt, i normalområdet for testosteron. Dersom testosteron er lavere enn normalt og dette opptrer i kombinasjon med høy LH og gjerne en høy SHBG, og pasienten har problemer som kan settes i sammenheng med testosteronproduksjonen, er det grunn til å behandle etter de retningslinjer som angis for hvert enkelt medikament og hver enkel administrasjonsform. Lavt testosteron- og lavt LH-nivå, tilsier hypofysesvikt. Da trengs det en hormonutredning for å bringe på det rene hva svikten betyr, og hvorfor den har oppstått.

Når det faktisk foreligger en svik i produksjonen av testosteron, kan pasienten behandles med sprøyter, testosteronplaster eller piller. Noen ganger gir behandlingen det ønskede resultat, andre ganger ikke. Det siste kan skyldes svikt i andre systemer, og ikke minst kan dette gjelde de psykososiale.

Mozon.no 09.10.2001

Litteratur:
Almås, E.& Benestad, E.1997. . Oslo: Tano-Aschehoug.
Bettocchi, C; Cormio, L; Zizzi, V.; Veneziano, I.; Palumbo, F.; Ralph, D.J.; Traficante, A. & Selvaggi, F.P. «Normal erectile function in patients with very lowtestosterone levels.» Paper presentert på the 3rd Meeting of the European Society for Impotence Research, Barcelona, 30.januar til 2.februar 2000.
Crenshaw T.L. og Goldberg J. P. 1996. . New York, London: W.W.Norton & Co.
Stakkestad J.A. og Åsbeg A. 1996 Brukerhåndbok klinisk kjemi. Akademisk forlag AS, Haugesund.