Testet for arvelig kreft før fødselen

Det første barnet er født etter at forhåndstesting for arvelig kreft. Testing ble gjort i forbindelse med prøverørsbefruktning, såkalt in vitro fertilisering, ved en klinikk i USA.

I dag kan man teste foster for enkelte alvorlige arvelige sykdommer ved hjelp av fostervannsprøve eller morkakeprøve. For første gang har amerikanske leger ikke bare testet et spirende liv for arvelig kreft, de har også gjort det før egget ble satt inn i livmoren. Svangerskapet og fødselen gikk fint, melder legene som arbeider ved Chicagos institutt for reproduktiv genetikk i USA.

Guttens far er bærer av genet for det arvelige kreftsyndromet Li-Fraumenis syndrom. De som får dette syndromet, får blant annet brystkreft og blodkreft. Halvparten rammes før 45 års alder, og 90 prosent før 60 års alder. Siden det var guttens far som var bærer, ble egget testet etter befruktningen. Hadde moren vært bæreren, kunne man ha testet et ubefruktet egg.

Saken har fått oppmerksomhet i USA og har reist debatt om hvor grensene skal gå for gentesting og kvalitetsikring av barn før svangerskap og fødsel, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Gentesting av ubefruktede egg er i dag praktisk mulig for alle sykdommer som skyldes skader på et enkelt gen, og der skadens mønster i arvestoffet DNA er kjent. De amerikanske legene sier at man i dag kan teste for cirka 45 arvelige sykdommer i forbindelse med in vitro-fertilisering, testing kan gjøres i tilfeller der en slik sykdom er registrert i det kommende barnets nære familie. Hvis man velger prøverørsbefruktning og testing av egget før implantering i livmoren, vil det være en mindre følelsesmessig påkjenning for de vordende foreldrene enn testing ved hjelp av fostervanns- eller morkakeprøve.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Mange menneskelige egenskaper og sykdommer skyldes et samspill mellom flere gener, disse er det i dag ikke mulig å teste for.

 

Mozon.no 13.06.2001