Tester ny kreftvaksine

Norske forskere er nå i gang med å teste ut en vaksine i behandling av lungekreft. I Storbritannia har tester av en liknende vaksine allerede vist positive resultater.

Norske og internasjonale forskere tester nå forskjellige vaksiner mot lungekreft. Om forskerne lykkes, kan vi i fremtiden få flere vaksiner som kan supplere og forbedre behandlingen av lungekreft.

Lungekreft er fortsatt en av de farligste kreftformene for norske kvinner :

Steinar Aamdal, kreftprofessor og avdelingsoverlege på kreftklinikken på Radiumhospitalet er en av forskerne bak den norske vaksinen, Telomerase Peptid. Vaksinen brukes nå i tester på pasienter med uhelbredelig lungekreft. Målet med forsøket er å forlenge levetiden til de som ikke kan opereres.

Aamdal sier det er helt nødvendig å teste ut nye behandlingsmåter mot lungekreft.

- Vanligvis gir vi cellegift og strålebehandling, men der har utviklingen på mange måter stanset opp. Derfor må vi finne andre behandlingsmåter som kan legges til standardbehandlingen. Vaksine kan være en av dem, sier han.

- Standardbehandling og vaksine
- I dette forsøket gir vi pasientene cellegift og strålebehandling. Kort tid etter får de vaksinebehandling, forteller han.

Studien startet i høst, og noen pasienter er allerede innlemmet i prosjektet. Når studien er ferdig skal 25 pasienter ha deltatt.

Aamdal regner med å være ferdig med studien i løpet av et år.

- Blir resultatene bra, vil vi selvsagt gå videre med flere mer omfattende undersøkelser. På lang sikt håper vi å kunne bruke vaksinen forebyggende, for å hindre tilbakefall av lungekreft av de som allerede er operert, sier han.

Den norske vaksinen skal nå også testes i en stor nordisk studie i behandlingen av bukspyttkjertelkreft.

Visste du at bare én sigarett om dagen kan øke risikoen for lungekreft eller dødelige hjertesykdommer? Les mer her :

Forlenger overlevelsestid
I Storbritannia skal forskere nå videreteste en annen vaksine mot lungekreft. Denne heter Stimuvax og skal testes på over 1300 kreftpasienter over hele verden.

Mindre testforsøk av denne vaksinen har vist seg å forlenge overlevelsestiden med opp til 30 måneder for noen. De som ikke fikk vaksinen hadde en overlevelsestid på opp til 13 måneder. Dette forsøket gjaldt de som har såkalt ikke-småcellet lungekreft, som er den vanligste typen lungekreft, skriver Dagens Nyheter.

Vil du vite mer om kreft? Les mer på Lommelegen:
http://www.lommelegen.no/kreft/