Test: Matte i 5. klasse

Høyre vil innføre karakterer på 5. klassetrinn. Vi "feirer" begivenheten med å sjekke hvor godt du kan femteklasses matte.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Karakterpress

Høyre vil ha karakterer inn i barneskolen fra 5. klassetrinn.

- Høyre ønsker å innføre forsøk med karakterer på 5. klassetrinn. Forsøkene vil vi skal gjennomføres på skoler som ønsker å prøve dette, men et eventuelt forsøk vil nok ikke starte opp før til skolestart i 2008, sier rådgiver i Høyre, Anette Solli.

DinSide tar gledene - eller sorgene, om du vil - på forskudd, og gir deg sjansen til å sjekke hvilken karakter du hadde klart å få om du gikk i femte klasse - og skulle opp til eksamen i matte.

Beklager – dette element er ikke lenger tilgjengelig.
Klarer du testen til karakter 6?Illustrasjon: Per Ervland.
Klarer du testen til karakter 6?Illustrasjon: Per Ervland. Vis mer
Er spørsmålene for enkle? Overlat testen til familiens yngre medlemmer, om du tør...

Fordeler og ulemper

- Bakgrunnen for forslaget til Høyre er å øke kompetansen til elevene, og styrke kommunikasjonen mellom skole og hjem, slik at foreldrene kan bli oppmerksom på hvilke ting barnet bør jobbe spesielt med. Dette forslaget inkluderer også et forslag om å innføre skriftlige tilbakemeldinger fra 1. klassetrinn, noe som blant annet allerede er innført i Oslo, sier Torger Ødegård.

Ødegård er byråd for barn og utdanning i Oslo Kommune, men fronter denne saken i relasjon til hans posisjon som leder for det sentrale skolepolitiske utvalget i Høyre.

Dere er ikke redde for å sette for stort press på mindre barn, ved å begynne å gi dem karakterer så tidlig?

- Nei, det er jeg ikke redd for, det er for få krav til elevene i dag, og jeg ønsker at det skal stilles større krav. Undersøkelser viser dessuten at opp mot 20 prosent av elevene i grunnskolen har så dårlige ferdigheter etter åtte års skolegang, at de ikke kommer videre. Det er de vi ønsker å fange opp, avslutter Torger Ødegård.

Ødegård understreker at forsøksordningen med karakterer kun skal skje på skoler der det er et ønske om dette.

Forslaget til Høyre kan nok være kontroversielt i noen kretser.

Din karakter

Hvilken karakter fikk du? (Avsluttet)
6 :-)(55%) 1567
5(27%) 761
4(10%) 280
3(5%) 143
2(2%) 55
1(1%) 31
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


- Vi ønsker ikke karakterer på barnetrinnet. Ikke fordi vi er mot karakterer, men fordi vi mener at det er uheldig med abstrakte symboler for barn i denne aldersgruppen - fordi de ikke klarer å tolke dem, sier Haldis Holst, leder for seksjon grunnskole i Utdanningsforbundet, og legger til:

- Vi er enige i det felles mål om at vi kan bli bedre på å gi tilbakemeldinger til barna, men mener altså at dette kommuniseres bedre på en annen måte, avslutter hun.

Karakter

I testen har vi benyttet karaktersystemet 1-6, der 1 er dårligst, og 6 er best. Det er også det karaktersystemet som benyttes på ungdomsskoletrinnet i dag.

Mer om karaktersystemet finner du på Wikipedia.

I testen har vi gitt karakterer ut fra følgende kriterier:

1: Om du har mindre enn 30 prosent korrekte svar. (0-7 rette svar)
2: Om du har 31-50 prosent korrekte svar. (8-12 rette svar)
3: Om du har 51-67 prosent korrekte svar. (13-16 rette svar)
4: Om du har 68-82 prosent korrekte svar. (17-19 rette svar)
5: Om du har 83-95 prosent korrekte svar. (20-22 rette svar)
6: Om du har 96-100 prosent korrekte svar. (23-24 rette svar)

Prøv testen, vel:

Beklager – dette element er ikke lenger tilgjengelig.


Kjenner du noen som burde ta testen? Send en utfordring til dem her og nå!(Husk å fylle inn din karakter i mailen.)

Mer moro med matte: