Test deg selv: Makroøkonomi

I makroskolen kan du blant annet lære hvorfor renten går opp, hvorfor kronen er så sterk som den er - og hvorfor skattereduksjoner kan føre til økt inflasjon.

Selveste Norges Bank
Selveste Norges Bank Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

MAKROSKOLEN DEL 1:

Selv en papegøye kan bli økonom - bare lær den å si tilbud og etterspørsel.
Sitat: Paul A. Samuelson

Og hvis en papegøye kan - ja, da kan du vel også?

Beklager – dette element er ikke lenger tilgjengelig.

De store sammenhengene

Økonomi er læren om hvordan man kan utnytte knappe ressurser best mulig. Vanligvis deles økonomi opp i mikro- og makroøkonomi. Mikroøkonomi handler mest om de enkelte bedriftene, de enkelte husholdningene og det enkelte individet.

Makroøkonomi - derimot - handler om de store sammenhengene. I makroøkonomien kan du blant annet få svar på

....hvorfor inflasjonen er høy
....hvorfor renten har gått opp
....hvorfor den norske kronen er sterk
....hva det betyr dersom lønnsveksten blir 6 prosent
....hvorfor det er 100.000 mennesker som er arbeidsløse

Innen makroøkonomien (i Norge) snakker man om to størrelser hvor regjeringen må fastsette mål innen:

  • Sysselsetting/aktivitetsnivå

  • Priser/inflasjon
For å styre mot disse målene trenger man to meget viktige virkemidler:
  • Finanspolitikk

  • Penge- og valutapolitikk
I Makroskolen vil vi etterhvert ta opp ulike emner innen disse feltene. Målet er dermed å få beskrevet de viktigste bitene innen makroøkonomien.

Del 1 vil ta for seg hvorfor den norske kronen er så sterk for tiden. I dette kapittelet vil vi derfor hovedsakelig beskrive elementer innen penge- og valutapolitikken.

Penge- og valutapolitikkens overordnede retningslinjer styres av Regjeringen/Stortinget, men det er Norges Bank som står for den operative gjennomføringen.

Styrket

For tiden er den norske kronen rekordsterk. Det betyr at den norske kronen nå koster mer i utenlandsk valuta enn den har gjort lenge. Samtidig får vi flere utenlandske penger når vi veksler fra norske kroner.

Og det er positivt for noen ting, og negativt for andre.

For eksempel er det billig å handle i utlandet nå. Det gjelder for privatpersoner som drar på ferie i Europa, eller for de som drar på handletur til Sverige og Danmark. Men det gjelder også for norske bedrifter som kjøper varer og tjenester i utlandet.

Men medaljen har også en bakside: For nå er det dyrt for utenlandske bedrifter å kjøpe (importere) norske varer og tjenester. Det betyr at det står dårligere til med den norske eksporten, og på sikt kan det medføre at den norske konkurranseevnen forringes.

På samme måte blir det dyrere for turister å velge Norge som feriemål - også det kan ha negative virkninger for mange bransjer.

Hvorfor ???

Men hvorfor er kronen så sterk nå?

Hovedgrunnen er at det norske rentenivået er høyt i forhold utlandet. Den norske signalrenten ligger om lag tre prosentpoeng høyere enn de europeiske signalrentene. Det betyr at det er lukrativt for utenlandske investorer å plassere penger i Norge. (Ofte i bankinnskudd og statsobligasjoner).

Etterspørselen etter norske kroner blir følgelig høy - noe som betyr at kronekursen går opp.

Men det gjenværende spørsmålet er da: Hvorfor har vi så høyt rentenivå i forhold til våre samarbeidspartnere?.....

  • fordi vi har høy sysselsetting

  • fordi vi ikke er medlem av EU (vi må være mer attraktive i investeringsøyemed fordi vi ikke er med i EU-samarbeidet)
Høy sysselsetting betyr at det er "gang i økonomien". Folk tjener bra med penger, og bruker dermed mer penger. Det fører til høyere prisstigning eller inflasjon.

For høy inflasjon vil være negativt for et samfunn - fordi:

  • det forverrer konkurranseevnen overfor utlandet (det blir for dyrt for dem å kjøpe hos oss)

  • det kan svekke tilliten i pengesystemene

  • det påvirker innkomst- og formuefordelingen i samfunnet. De gruppene som ikke klarer å verdisikre deres formuer vil tape - (penger på kistebunnen vil ikke opprettholde verdien sin)

  • inflasjon gjør det vanskelig og usikkert for bedrifter å forta investeringer

Vi flyter

Norges Bank fikk i fjor beskjed om å styre pengepolitikken stramt knyttet til inflasjonsmålet på 2,5 prosent. Banken kan bare opprettholde dette målet ved å endre styringsrenten.

Nasjonalbanken har nemlig ikke lenger mulighet til å bruke valutakursen som et styringsinstrument. Grunnen er at den norske kronen flyter (har gjort det siden 1992), hvilket betyr at markedskreftene bestemmer valutakursen.

Fordi inflasjonen på sikt ser ut til å bli ganske høy, må altså Norges Bank holde et høyt rentenivå.

Og det er tegn i sol og måne på at renten vil øke i tiden som kommer. Flere eksperter mener at renten skal opp mellom 0,5 og 1,5 prosentpoeng i løpet av sommeren og høsten.

Det kan bety at den norske kronen vil styrkes enda mer - på kort sikt. På lenger sikt ser det nå ut til at inflasjonen vil bli lavere igjen. Dermed kan renten - og den norske kronekursen - falle igjen.

For alt går jo - som kjent - i bølger.

Husk å ta "eksamen" for å sjekke dine kunnskaper fra makroskolen del 1. Du tar eksamen ved å klikke på knappen i den blå boksen ovenfor.