Test av helseforsikringer

Test av helseforsikringer: Fra terningkast 2 til 6

Forbrukerrådet har vurdert behandlingsforsikringer. Beste får terningkast 6 - mens dårligste får terningkast 2.

STORE FORSKJELLER PÅ HELSEFORSIKRINGER: Forbrukerrådet har vurdert helseforsikringer/behandlingsforsikringer - og funnet store forskjeller. Seks forsikringsselskaper får alt fra terningkast 2 til 6. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
STORE FORSKJELLER PÅ HELSEFORSIKRINGER: Forbrukerrådet har vurdert helseforsikringer/behandlingsforsikringer - og funnet store forskjeller. Seks forsikringsselskaper får alt fra terningkast 2 til 6. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Forbrukerrådet har fått konsulentselskapet Gabler til å sammenlikne behandlingsforsikringer – også omtalt som helseforsikringer.

De har studert vilkår og dekninger i alle de seks selskapene som selger behandlingsforsikring til privatpersoner i Norge i dag:

Tryg, Storebrand, Gjensidige, If- Vertikal, Sparebank1 og Vardia.

Konklusjonen er at det er veldig store forskjeller:

Tryg utpekes til testvinner med terningkast 6 - mens dårligst i klassen blir Vardia med terningkast 2.

Du kan se alle terningkastene og vurderingene lenger nede i teksten.

Bedre vilkår for forsikringer via jobben

Anne Kristin Vie, fagsjef i Forbrukerrådet, understreker at dette er en sammenlikning av behandlingsforsikringer for private – som ikke nødvendigvis er det samme som behandlingsforsikringer som mange arbeidstakere har tilgang til via arbeidsgiver, altså bedriftsmarkedet.

Vilkår og dekninger i private forsikringer kan være forskjellige fra dem som tilbys gjennom bedriftsmarkedet.

I 2016 var det rett over en halv million forsikrede som hadde tegnet behandlingsforsikring. 90 prosent av disse får behandlingsforsikring dekket av sin arbeidsgiver, mens 10 prosent har tegnet dette produktet selv – som en privat forsikring.

Anne Kristin Vie, fagsjef i Forbrukerrådet.
Anne Kristin Vie, fagsjef i Forbrukerrådet. Vis mer

– Vi har vært opptatt av forbrukeren, da vi ser at det er en stigning i denne typen forsikringer også i privatmarkedet, sier Vie.

Hun påpeker at det kan være store forskjeller på de private behandlingsforsikringene og bedriftsforsikringene.

– Sparebanken1 har for eksempel gode forsikringer i bedriftsmarkedet – men som sammenlikningen viser så klarer de ikke helt å konkurrere med de beste i privatmarkedet, sier Vie til Dinside.

– Sjekk vilkårene som privatperson

Hun oppfordrer derfor alle som vurderer en behandlingsforsikring til å selv sjekke vilkår og pris hos flere selskap – selv om man skulle høre mye godt om en behandlingsforsikring i et spesielt forsikringsselskap, fra andre. Det kan jo hende vedkommende har en bedriftsforsikring – og ikke en privat forsikring.

– Selv om man hører at en kollega eller noen i familien har en behandlingsforsikring i et selskap, er det ikke gitt at dette er riktig dersom man går inn som privatperson. Man bør sjekke hva det er som gjelder om man ønsker å gå inn som privatperson, sier Vie.

– Ikke fall for fancy markedsføring

Som du kan se av resultatene nedenfor, er det stor forskjell på behandlingsforsikringene.

– Vi ser at det er et stort sprik mellom de gode og de dårlige. Dette viser også at det er viktig at noen lager slike sammenlikninger – så det blir lettere for deg som forbruker. Det viser også at man ikke må la seg gå i fella av fancy og aggressiv markedsføring, og at man må sette seg grundig inn i om du trenger det og om en slik forsikring kan være nyttig for deg, oppfordrer Vie.

I sammenlikningen har konsulentselskapet vurdert mange ulike elementer i forsikringene. Noen elementer er viktigere enn andre, fordi det er ting som potensielt koster mer og som kan være vanskeligere å komme til. Disse er vektlagt mer enn andre, mindre viktige elementer, i totalvurderingen.

Spesialistbehandlinger, operasjon, billeddiagnostikk og dagkirurgi vektes høyt, det samme gjør tilgang på online-lege.

Garantitid er også vektet høyt.

– Mange tenker at fysikalsk behandling kan være viktig, men dersom det er grunnen for at man tenker man trenger en behandlingsforsikring så kan det være økonomisk gunstig å heller betale for det det koster, framfor å betale for en behandlingsforsikring.

Dette kan du faktisk finne ut av selv

Det er flere ulikheter ved forsikringene som Vie oppfordrer til å være oppmerksom på:

– If-Vertikal bruker for eksempel offentlig tilgjengelige løsninger for å finne en plass til deg i det offentlige helsevesenet, før de går inn på det private helsevesenet. Men dette er informasjon du kan finne selv via fritt behandlingsvalg – helsenorge.no, påpeker Vie.

If-Vertikal er den eneste aktøren som gjør dette.

– Det er kanskje også en påminnelse til at vi bør bli flinkere til å informere om mulighetene som finnes i de offentlige tjenestene, sier Vie.

Garanti og telefontjenester

Garantitid er også noe å være oppmerksom på. Alle leverandørene har en garantitid for spesialistbehandling og en garantitid for operasjon.

Ifølge rapporten, er det to selskaper som sier de har garantitid – men hvor de ikke har noen kompensasjon dersom du ikke kommer til behandling innenfor garantitida. Det er If-Vertikal og Vardia som ikke gir kompensasjon hvis de ikke holder garantien sin.

En annen ting å sjekke, er også hva slags hjelp du får via forsikringens helsetelefon:

Mens noen gir deg legekonsultasjon om mulighet for å få skrevet ut henvisninger og resepter, gir andre deg bare tilgang på helseråd fra sykepleiere – og med begrensede åpningstider. Det er ikke verdt like mye.

Vie sier at de også har reagert på fraværet av helseerklæring hos et av selskapene.

– Du kan risikere at du betaler på en forsikring i mange år, og når du kommer til det tidspunktet hvor du trenger forsikringen så nektes du utbetaling fordi forsikringsselskapet kanskje mener at det er noe du burde ha opplyst om eller at du burde ha sett symptomer på en sykdom som har utviklet seg over tid, sier Vie.

– Vi mener dette er opplysninger som bør være avklart før du tegner en forsikring.

Her er oppsummeringen av vurderingene av behandlingsforsikringene. Du kan lese pressemeldingen og se hele rapporten hos Forbrukerrådet.

Vi gjør oppmerksom på at Forbrukerrådet hadde gjort en feil med terningkastene og at de hadde publisert resultatene med feil antall øyne på noen av terningene 22. mai. Dette ble også publisert på Dinside. Alle vurderinger og innbyrdes rangering var likevel korrekte. Forbrukerrådet beklager feilen. Dinside har oppdatert artikkelen med korrekte terningkast og nye kommentarer fra forsikringsselskapene 24. mai.

Dette sier forsikringsselskapene:

Vi har kontaktet de tre forsikringsselskapene nederst på skalaen, for deres kommentar til vurderingene.

If: – Alle skal få den beste behandlingen for sitt helseproblem

Når det gjelder If Vertikals behandlingsforsikring, trekker Forbrukerrådet spesielt fram manglende helseerklæring og bruk av det offentlige helsevesenet, som negativt.

Jon Berge, informasjonsdirektør i If.
Jon Berge, informasjonsdirektør i If. Vis mer

– Vi skulle ønske de hadde tatt kontakt med oss så vi kunne fått forklart produktet vårt, for her må det ha skjedd en misforståelse, sier informasjonsdirektør i If, Jon Berge.

Forbrukerrådet hevder at de har vært i kontakt med If Vertikal hele veien, nettopp for å unngå misforståelser.

Han sier at nesten alle kundene deres får sin behandling i det private helsevesenet – men at de hjelper noen til å finne ubrukt plass i det offentlige helsevesenet.

– Det kan også være behandlinger der private helsetilbydere ikke har nødvendig kunnskap til å behandle pasienten, eller behandlinger som forsikringen ikke dekker.

– Det ville være direkte uetisk og uforsvarlig av oss å ikke gjøre dette. Alle skal få den beste behandlingen av sine helseproblemer, sier Jon Berge.

Ifølge Berge utgjør veiledning i det offentlige helsevesenet fem prosent av behandlingene formidlet via If Vertikal. Kunden får også da en personlig rådgiver som følger opp gjennom behandlingsløpet.

-Tilbakemeldingen fra mange av våre kunder er at de setter stor pris på at de får hjelp til å navigere i det offentlige systemet.

Forbrukerrådet holder fast ved sin kritikk av helseforsikringens formidling av offentlige helsetjenester:

– Hvis det er hjelp til å ringe 800 HELSE If Vertikal ønsker å tilby, er det den hjelpen de må markedsføre og selge. Når folk kjøper behandlingsforsikring, har de en oppfatning om at det er behandling som er produktet, uttaler Vie.

Om kritikken av manglende helseerklæring ved kjøp av forsikringen, sier Berge at de har valgt å gjøre det slik fordi de mener det skal være enklere og mer forbrukervennlig å kjøpe forsikringen.

– Det er kun pågående behandlingsbehov som oppsto før forsikringen tegnes, som ikke dekkes, sier Berge.

– Når If Vertikal ikke krever helseerklæring, kan det virke enkelt og greit. Imidlertid kan du få problemer når du trenger hjelp. Da kan det nemlig komme fram at du hadde et relevant symptom da du skrev under avtalen, og ikke få behandlingen du trodde du hadde krav på, uttaler Vie i Forbrukerrådet.

Berge sier til Dinside at de har bedt Forbrukerrådet om et møte med fokus på forsikringsordninger innen helse.

- Vi vil ta til oss punktene de peker på og se om vi kan bruke disse til å gjøre vår behandlingsforsikring enda bedre, sier Berge til Dinside.

SpareBank1: - Fokusert på skader der det kan vøre kø i det offentlige

- Vi har gjennom vår forsikring fokusert på at kundene til en lav pris skal få dekket sykdommer og skader som er behandlingstrengende og hvor det kan være kø i det offentlige tilbudet. Når det gjelder bistand til psykolog, så stemmer ikke det som står i testen til Forbrukerrådet. Vår forsikring dekker psykologisk førstehjelp og psykolog ved krisesituasjoner - herunder første konsultasjon og påfølgende tre konsultasjoner, sier Kristin Vetleseter, kommunikasjonsdirektør i SpareBank1 til Dinside - og legger til at de kommer til å se nærmere på sitt tilbud innenfor rus- og spilleavhengighet og fysikalske behandlinger.

Forbrukerrådet understreker fortsatt overfor Dinside at SpareBank1 ikke har inkludert alminnelig psykologbehandling:

Psykologtjenester deles ifølge rapporten inn i to deler, psykologisk førstehjelp etter traumer og dramatiske hendelser, og alminnelig psykologbehandling.

– Vi har vurdert om dette er inkludert i forsikringen, samt hvor mange behandlinger som er dekket. Det er altså på «alminnelig psykologbehandling» de ikke har dekning, understreker Forbrukerrådet overfor Dinside.

Ifølge kommunikasjonssjef Simen B. Rudi i SpareBank1 Forsikring, ønsker de ikke å kommentere ulikheter i behandlingsforsikringen for kunder i bedriftsmarkedet – som Forbrukerrådet påpeker er veldig bra – og behandlingsforsikringen for privatmarkedet, men sier følgende:

– Det vil alltid gjøres ulike vurderinger med tanke på bedriftsmarkedet og privatmarkedet, men vi ønsker ikke å gå i detalj på disse.

Vardia: – Videreutvikling står høyt på prioriteringslista

– I vurderingen av forsikringen legges det vekt på at helsetelefonen kun er bemannet av en sykepleier. Det er en sykepleier som til enhver tid besvarer telefonen, men vedkommende får støtte fra en lege som besvarer de spørsmål og henvendelser som sykepleieren ikke kan svare på. Dette gjør at kundene våre alltid skal få den riktige rådgivningen fra oss. Vi er i prosess med å vurdere døgnåpen helsetelefon, skriver Linn Bratberg i Insurance Goup ASA, på vegne av selskapet Vardia.

– Det oppgis videre at vi ikke har kompensasjon ved brutt garantitid. Dette stemmer ikke. Det oppgis i vilkårene at den forsikrede har krav på kr 500 pr. dag fra utløpet av fristen og inntil behandling tilbys, men ikke lenger enn i 30 dager, uttaler Bratberg.

Forbrukerrådet understreker overfor Dinside at de spurte Vardia om kompensasjon for brudd på behandlingsgarantien, og at de da fikk til svar at de skal innlemme dette i vilkårene fra høsten 2018.

– Vi har testet gjeldende vilkår, og kan ikke ta hensyn til framtidige endring av vilkår i vurderingen. Men det er bra de ønsker å gå i en mer forbrukervennlig retning, også ved å etablere en døgnåpen helsetelefon, kommenterer Vie i Forbrukerrådet.

Forsikringen dekker foreløpig ikke selve kreftbehandling. Dette da vi har vurdert det dithen at vi ikke kan konkurrere med det offentlige hvis pasienten først har fått diagnosen. Vi dekker utgifter til diagnostisering/undersøkelser ved mistanke om kreft, samt utgifter til rehabilitering etter kreftbehandling, sier hun.

Bratberg legger til at det er viktig for dem at kundene er godt dekket av deres forsikringer, noe de mener de er i dag.

– Vi ser at flere av våre konkurrenter har utviklet sine produkter videre, og vi ser at vi ikke er helt på nivå med de beste i markedet på enkelte områder. Dette er noe vi tar på alvor og videreutvikling av produktet står høyt på vår prioriteringsliste.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!