Telefonkalkulator

Telefonkalkulator

 
I arbeidstiden til stasjonær i Norge  min/dag
Kvelder og netter til stasjonær i Norge  min/dag
Lørdager til stasjonær i Norge  min/dag
Søndager til stasjonær i Norge  min/dag
Daglig til mobiltelefon i Norge  min/dag
Hvor stor andel av mobilsamtalene går til Telenors nett?
Hvor lenge varer en samtale?  min/dag
Analog telefonISDN
Har bredbånd

Beregningene er laget etter beste evne, men kan inneholde feil. Økonomiske beslutninger bør bygge også på andre kilder. Kalkulatoren er skrevet i Javascript. Ved feil, les her, eller send en mail til DinSide.