Tatt i tollen

Har du noen ganger tatt med deg en flaske vin eller ti for mye fra utlandet? Hvor går grensen for når det blir skikkelig ulovlig? Vi har sjekket saken.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Reglene for hva som er lov å innføre av varer uten å betale toll er meget konkrete. Det samme gjelder for varer som du har mulighet til å fortolle.

Ønsker du en oversikt over hva du har lov å ta med deg, og hvor mye du kan fortolle, kan du lese vår artikkel om tollbestemmelser.

Hva skjer hvis du tar for mange av disse med deg over grensen?
Hva skjer hvis du tar for mange av disse med deg over grensen? Vis mer

Tar du sjansen på å smugle når du er ute å reise, kan du sette deg selv i en skikkelig klemme. I verste fall blir du arrestert og avhørt av politiet.

Rødt eller grønt

Velger du å gå på ”grønt” når du passerer grensen, signalerer du at du ikke har med deg mer enn din tollfrie kvote. Blir du stoppet, og det viser seg at du har tatt med mer enn det som er lovlig, vil tollvesenet bøtelegge deg.

Et uhell kommer sjelden alene. De varene du har tatt ulovlig med vil i tillegg bli beslaglagt. Ugjerningen gir altså dobbel svie.

Forenklet forelegg

Tar du med mer enn den lovlige tollkvoten når du passerer grensen til Norge, vil du uansett få en bot hvis lovbruddet oppdages.

Tollvesenet har mulighet til å utstede et forenklet forelegg, hvis det viser seg at overtredelsen av reglene ikke er grove. I slike tilfeller rapporteres overtredelsen ikke til politiet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ifølge Hallgeir Rapstad, tolldistriktssjef for Hedmark og Oppland, har tollvesenet mulighet for å velge et forenklet forelegg, hvis du har med inntil fem liter brennevin, ti liter med øl/vin/hetvin, 1.000 sigaretter, 1.000 gram snus/røyketobakk, 40 kilo med kjøtt eller varer for inntil 8.000 kroner.

- Tollvesenet benytter seg bare av forenklet forelegg hvis den samlede boten ikke overskrider 6.000 kroner, forteller Hallgeir Rapstad.

Ved å klikke på lenken øverste til høyre får du en oversikt over størrelsen på den boten du vil bli pålagt ved å innføre for mye.

Politianmeldelse

Overskrider du grensen for forenklet forelegg, skriver tollvesenet en rapport som oversendes politiet og påtalemyndigheten. Når politiet mottar anmeldelsen, vil du bli registrert i bøteregistret, noe som betyr at du får en anmerkning på rullebladet ditt.

Tar du eksempelvis med 11 liter vin over Svinesund, risikerer du altså mindre hyggelige noter på rullebladet. Dette kan i verste fall gi deg problemer hvis du søker en jobb eller utdanning hvor arbeidsgiver krever rent rulleblad.

Boten for smuglingen utstedes av politiet, og prislappen vil naturligvis bli noe høyere enn den boten du ville ha fått for et forenklet forlegg.

Arrestert

Ifølge Rapstad vil særlig grove overtredelser medføre at politiet umiddelbart vil bli koplet inn i saken, og ofte vil smugleren bli arrestert.

- Det er vanskelig å gi en helt presis definisjon av hva som betegnes som en særlig grov overtredelse. Eksempelvis vil smugling med henblikk på videresalg bli betraktet som en særlig grov overtredelse. Det samme gjelder naturligvis for innførsel av ulovlige varer som våpen, narkotika, dyr og legemidler sier Rapstad.