Tarmkreft av stekt kjøtt

En ny doktorgradsavhandling viser at stekt kjøtt kan øke risikoen for tarmkreft .

Biolog og forsker Linda Møllersen har i en doktoravhandling utført ved Folkehelseinstituttet funnet at heterosykliske aminer, som finnes i stekt kjøtt, øker tarmkreft hos mus ved å gi spesifikke skader på DNA.

Lignende skader finnes hos mennesker med tykktarmskreft. Forsøk gjort på mus viser at stekt kjøtt øker forekomsten av svulster i tarmen. Musene fikk konsentrat fra stekt kjøtt.

Stekt kjøtt inneholder såkalte heterosykliske aminer. Jo mørkere kjøttet er, desto mer heterosykliske aminer dannes når kjøttet varmes opp.

Inntak av disse stoffene økte tallet på svulster i tarmen fra ca. 40 til over 100. Heterosykliske aminer dannes i kjøttet når det varmes opp til 150 grader eller mer.

(©NTB)

 

Mozon.no, 13.09.2006