Tar Staten bilpengene?

Tiden da det var gjevt å ha firmabil er over. For de fleste vil det nå være kjøregodtgjørelse som gir det beste resultatet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Står valget mellom firmabil eller bilgodtgjørelse? Firmabilen blir fort en dyr fornøyelse, hvor mye den koster deg per år finner du ut her.

image: Tar Staten bilpengene?

Men også reglene om kjøregodtgjørelse har forandret seg.

Mottatt bilgodtgjørelse fører til skatteplikt når det kan anses at du har hatt overskudd på godtgjørelsen.

Fram til i år kunne du få godtgjørelse innenfor disse satsene uten at det ble sett på som overskudd på din hånd:

  • Fra 0 til og med 9.000 kilometer kunne du få 3,20 per km
  • Over 9,000 kilometer kr 2,60 per km
  • Over 12 000 kilometer kr 2,05 per km.
Fra og med 1. januar ble imidlertid reglene endret.

Skatt over 4.000 kilometer

Kjører du fra 0 - 4.000 km per år, kan du få inntil 3,20 per km, uten å måtte skatte av det. Med en gang du kommer over 4.000 km må du imidlertid betale.

Det er differansen mellom statens satser (kr 3,20/kr 2,60) og kr 2,05 som skattlegges.

Eksempel: Dersom du får kjøregodtgjørelse etter statens sats på kr 2,60 per km, vil du fra neste år få en økning i skattbar inntekt på 0,55 krone per kilometer for kjøring utover 4.000 kilometer.

Differansen mellom utbetalt bilgodtgjørelse og kr 2,05 skal det i tillegg svares arbeidsgiveravgift av, og dette gjelder uavhengig av hvor mye du kjører.

Det gjelder særregler for selvstendig næringsdrivende

Hva vil det si for deg?

Vi forutsetter at du vil kjøre like mye i år som i fjor, og at bilgodtgjørelsen følger statens satser.

Dersom du holdt deg under 12.000 kilometers grensen i 2001, og i tillegg ikke fikk mer i kjøregodtgjørelse enn satsene nevnt øverst (3,20 opp til 9.000 km, og 2,60 over 9.000 km) slapp du å betale skatt av bilgodtgjørelsen.

Kjøregodtgjørelse for 12.000 km. per år
Km/sats
2001
Kjøregodt-
gjørelse 2001
Km/sats
2002
Kjøregodt-
gjørelse 2002
9.000 km *
3,2 per km
28.800.- 4000 km * 3,2012.800.-
Skatt0.- Skatt0.-
     
3.000 km *
2,6 per km
7.800.- 5000 km * 3,2016.000.-
Skatt0.- Skatt5000 * 1,15
* 28%
= 1.610
     
   3000 km * 2,6=7.800.-
   Skatt3000 * 0,55
* 28%
= 462
     
Totalt
etter skatt
36.600.- Totalt
etter skatt
34.528.-

Siden du nå må skatte for alt over 4.000 km blir regnestykket et annet.

Kjøregodtgjørelsen er lik, dvs. 3,20 opp til 9.000 km. Her blir det mao. skatt på 5000 km, skatten utgjør differansen mellom 3,20-2,05 =1,15 * 5000 km = 1610 kroner blir skattepliktig.

I tillegg kommer 3000 km med kjøregodtgjørelse på 2,6 per km. Skatten blir da 2,6 - 2,05 = 0,55 *3000 = 462 kroner blir skattepliktig.

Totalt skattebyrde blir 2.072 kroner.