Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.comVis mer

Tar opp kampen mot dødsbakterie

Hvert år får ni millioner mennesker tuberkulose. Nå kan norske kjemikere være på sporet av en ny medisin mot den dødelige sykdommen.

Kjemiker Morten Brændvang ved Universitetet i Oslo har i sin doktorgrad forsket på molekylære forbindelser. Disse kan vise seg å bli til nye medisiner mot tuberkulose i fremtiden.

En tropisk svamp har også satt norske forskere på sporet av stoffer som kanskje kan bli kreftmedisin og antibiotika:

Dreper millioner

Tuberkulose er den vanligste dødelige, smittsomme sykdommen i verden i dag. Les mer på Lommelegen:

Det antas at så mye som en tredjedel av verdens befolkning er smittet. Årlig registreres omtrent ni millioner nye tilfeller og cirka to millioner dør, de fleste i den fattige delen av verden.

I tillegg til HIV/AIDS-epidemien er det særlig utviklingen av bakterier som er motstandsdyktige mot dagens tuberkulosemedisiner, som forverrer omfanget. I Norge får rundt 300 mennesker sykdommen årlig, ifølge Brændvang.

Moderne BCG-vaksiner er dårligere enn de gamle, ifølge forskere:

Siste medisin i 1970
- Det sist utviklete legemidlet som brukes mot tuberkulose i dag, kom i 1970. Det virker, men bakteriene begynner nå å bli resistente mot dagens tuberkulosemedisiner. Mennesker må medisineres i opp mot to år for å bli friske av tuberkulose, forklarer Brændvang til Mozon.no.

Britiske leger vil ta i bruk larver i kampen mot resistente bakterier. Les mer her:

Behovet for nye legemidler er stort, og Brændvang har i sin doktorgrad laget molekylære forbindelser som kan være starten på en ny tuberkulose-medisin. I tester har forbindelsene vist seg å virke hemmende på Mycobacterium tuberculosis; bakterien som forårsaker tuberkulose. Dessuten har testene vist god effekt mot flere av de bakteriestammene som er resistente mot dagens legemidler.

Les også: Bakterienes hevn:

WHO positive
Verdens Helseorganisasjon (WHO) har uttalt at enkelte av stoffene som er fremstilt i doktorgradsarbeidet, er blant de få nyere forbindelsene med antimycobakteriell effekt som på sikt kan føre til nye medisiner mot tuberkulose, ifølge Brændvang.

- Målet er selvfølgelig å finne et stoff som kan brukes mot tuberkulose en gang. Det er en lang vei dit og mange skjær i sjøen, men man må begynne et sted, sier Brændvang, som disputerte på fredag.

Hans forskning videreføres av forskningsgruppen til hans veileder, professor Lise-Lotte Gundersen ved Kjemisk Institutt ved Universitetet i Oslo.

Redd for bakterier? Lufting kan ta knekken på dem:

Forsidebildet viser kjemiker Morten Brændvang. Foto: Privat.