Tar barnehagen pengene dine?

- Etter at sønnen vår begynte på skolen, ville vi ha igjen depositumet fra barnehagen. Men de sier nei, og vil beholde pengene til mars måned. Har de lov til det, og har vi krav på renter av beløpet?

Da vår sønn begynte i privat barnehage for 3 år siden, betalte vi 3000 kroner i depositum. Nå har sønnen vår begynt på skole, og vi vil ha igjen pengene våre.

Problemet er at barnehagen sier nei, og krever å ha pengene stående til i slutten av mars måned. Det ble oppgitt at depositumet ikke kunne tilbakebetales før generalforsamlingen var ferdig. Hva er riktig?

Avtalen bestemmer

- Dette vil normalt være regulert i avtalen foreldrene har inngått med barnehagen, sier Jørgen Svartebekk fra Forbrukerrådet. Svaret vil altså bero på om foreldrene har akseptert slike vilkår, da er de i så fall bundet av dette.

- Problemet er ofte at foreldrene ikke har noen innflytelse på innholdet i slike avtaler. Aksepterer du ikke vilkårene, vil jo den normale konsekvens bli at du ikke får den barnehageplassen du har behov for, sier Svartebekk.

Hva hvis dette ikke er regulert i avtalen?


- Hvis det ikke står noe om depositum i avtalen, må en se på bakgrunnen for innkrevingen av depositumet. Foreldrenes depositum er jo en særskilt sikkerhet for barnehagen, og skal for eksempel dekke mislighold av månedsbetalingen.

- Så lenge foreldrene ikke har misligholdt sin del av avtalen med barnehagen, er depositumet fremdeles å anse som foreldrenes penger. De blir kun oppbevart av barnehagen. En konsekvens av dette er at foreldrene bør kunne kreve å få utbetalt renter av depositumet, avslutter Svartebekk.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Merknad: Foreldre-eide barnehager

Private barnehager kan være organisert på flere måter. Er barnehagen foreldre-eid, står ofte foreldrene solidarisk ansvarlig for eventuelle underskudd i barnehagen.

Eventuelle underskudd i barnehagen, vil imidlertid ikke være klare før barnehagens årsregnskap er godkjent på vårparten.

Dette kan altså være årsaken til at barnehagen, i denne saken, sier at de ikke kan tilbakebetale depositumet før i mars.