Tapsfelle for "lure" studenter

Å starte egen bedrift for å beholde stipendet kan gi skattetap.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Er du student, som jobber ved siden av studiene, kan det virke besnærende å starte egen bedrift for å kunne beholde stipendet.

Dessverre kan dette bli en ganske ulønnsom affære for mange.

Det har kommet oss for øret at en del studenter oppretter eget enkeltpersonsforetak i studietiden. Dette gjør de for å unngå at stipendet blir redusert når inntektene blir for høye i forhold til Lånekassens maksimumsgrenser.

Pengestøtte til studenten: Gi smart

Høy inntekt - lavt stipend

Er du for "smart" med Lånekassen, kan du ende med å tape penger i stedet. Illustrasjonsfoto: Per Ervland
Er du for "smart" med Lånekassen, kan du ende med å tape penger i stedet. Illustrasjonsfoto: Per Ervland Vis mer


Lånekassens regelverk sier at 40 prosent av det maksimale lånebeløpet (8.290 kroner per måned i 2007) blir gjort om til stipend ved fullførte studier, såfremt studentens personinntekt ikke overstiger visse grenser.

For i år er denne inntektsgrensen satt til kr 116.983 for en heltidsstudent, som mottar støtte i 10 måneder i løpet av kalenderåret.

Er det mulig å være helstidsstudent? Les her

Tjener du mer enn maksimumsbeløpet, blir stipendet redusert: 5 prosent per studiemåned av all inntekt over maksimumsgrensen gjøres om fra stipend til lån. Er antall studiemåneder ti, vil studenten få et "stipend-tap" som tilsvarer 50 prosent av all inntekt over maksgrensen.

For å unngå å miste stipend, er det en del som etablerer enkeltpersonsforetak i stedet, slik at de kan føre opp fradrag som næringsdrivende, få en personinntekt under maksimumsgrensene, og beholde hele stipendet.

Økt skatt

Farene ved en slik modell er mange: På kort sikt er den største faren at studenten kan få så mye mer skatt som næringsdrivende at det vil være mer lønnsomt å forbli lønnsmottaker og heller akseptere at stipendet blir redusert.

Lønnstaker eller egen bedrift?
PostSom lønnsmottakerMerknadSom selvstendig næringsdrivendeMerknad
Inntekt130.000 130.000 
Utgifter til inntekts ervervelse20.000Utgifter til arbeidstøy, utstyr mv.20.000Vi forutsetter at dette er reelle utgifter
Overskudd- 110.000Vi forutsetter ingen investeringer i driftsmidler
Personinntekt130.000 110.000Hele overskuddet, jf. ovenfor
Personfradrag37000 37000 
Minstefradrag4680036% av person- inntekt- 
Beregningsgrunnlag for skatt på alminnelig inntekt46 200 73000 
Skatt på alminnelig inntekt1293628 prosent2044028 prosent
Trygdeavgift101407,8 pst av person- inntekt1177010,7 pst av person- inntekt
Sum skatt23076 32210 
Avkorting stipend6508=(130000-116983)*0,05*10  
Inntekt etter skatt korrigert for tap av stipend80 416 77 790 


For å illustrere hvordan du bør tenke, før du velger bort livet som arbeidstaker, har vi laget regneeksemplet i tabellen til høyre.

Som du ser, er det langt fra opplagt at du vinner samlet sett ved å starte ditt eget firma som du kan føre fradragene på. Den viktigste grunnen er minstefradraget, som sjablongmessig settes til 36 prosent av lønna (max 63800 kr i 07), uten hensyn overhodet til størrelsen på de faktiske fradragene.

En annen ting mange ikke vet, er at trygdeavgiften er høyere for næringsdrivende enn for lønnstakere.

Regn ut skatten din!

Ikke fritt valg

- Man kan dessuten ikke velge fritt om man vil være selvstendig næringsdrivende eller lønnsmottaker i skattemessig forstand, sier advokatfullmektig Tonje Johnsrud i Skattebetalerforeningen.

- For at likningskontoret skal godta at utgifter føres til fradrag i en virksomhet, må det være et visst omfang av aktivitet i bedriften. Den må drives over en viss tid og virksomheten må være egnet til å gå med overskudd.


- I tillegg må virksomheten være drevet for eiers regning og risiko. Det er de reelle forholdene som må legges til grunn ved denne vurderingen. Momenter som vil kunne tilsi at det foreligger en næringsvirksomhet kan for eksempel være at skattyter har flere oppdragsgivere samtidig, at han selv holder materialer og liknende, at oppdragsgiver kan reklamere på arbeidsresultatet og at det er avtalt en fast sum, i motsetning til timebetaling.

- Som eier av et enkeltpersonsforetak vil du dessuten kunne få dårligere velferdsordninger enn som lønnsmottaker. En ansatt får for eksempel sykepenger fra første dag, mens en selvstendig næringsdrivende har karensdager ved sykdom, og må selv dekke de første 16 sykedagene, tilføyer Johnsrud.

Kanskje for noen?

I regneeksemplet vårt har vi forutsatt at studentens utgifter i forbindelse med arbeidet er på 20.000 kroner, både som arbeidstaker og som selvstendig næringsdrivende.

Setter vi denne posten i regneeksemplet til 40.000 kroner, og holder alt annet likt, vippes konklusjonen i motsatt retning, og du vil vinne på å starte for deg selv, fremfor å fortsette som lønnstaker. Det er imidlertid tvilsomt om det er realistisk med så høye utgifter i tillegg til lønn, når inntektsstrømmen er på beskjedne 130.000 kroner året.

Vårt råd etter dette til studenter med tanker på å starte for seg selv for å beholde stipendet må bli noe i retning av "Blås i stipendet, tenk på pengene!".

Har du for ensidig fokus på å beholde stipendet, kan den smarte idéen fort føre deg inn i en skattefelle i stedet.


Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!