Tallenes tale - rentegevinsten

Valutalån - rentegevinst for perioden 14. oktober 1998 - 14. april 1999
Norsk rente i perioden*Effektiv rente valutalån i periodenSparte renteutgifter
8,6%5,0%18.000,-
Forutsetning: Avdragsfritt boliglån på én million kroner tatt opp i tyske mark 14. oktober 1998. *Gjennomsnittlig effektiv rente innenfor 60% i norske banker i perioden (beregning DinSide)