Tallene bak: Mens de fremdeles var gift

Adam & Eva som ektepar
AdamEvaTil sammen
Lønn:350.000.-250.000.--
Minste-
fradrag
36.600.-36.600.--
Person-
fradrag
27.700.-27.700.--
Foreldrefradrag
to barn
15.000.-15.000.--
Netto-
inntekt
270.700.-170.700.--
Trygdeavgift27.300.-19.500.--
Toppskatt9.747.-0.--
Skatt på
alm. inntekt
28%
75.796.-47.796.--
Forsørgerfradrag *2- 1.820.-- 1.820.--
SUM SKATT:111.023.-65.476.--
Barnetrygd
Kain
0.-9.948.--
Barnetrygd
Abel
0.-9.948.--
Småbarns-
tilllegg
Kain
0.-7.884.--
Kontantstøtte
Kain
0.-33.000.-
SUM INNTEKTER:350.000.-310.780.-660.780.-
Skatt111.023.-65.476.-176.499.-
Inntekt
etter skatt
238.977.-245.304.-484.281.-