Tallene bak: Delt omsorg (50/50)

Delt omsorg (50/50)
 AdamEvaTil sammen
Lønn:350.000.-250.000.--
Minste-
fradrag
- 36.600.-- 36.600.--
Barnebidrag0.-0.--
Minstefradrag
av bidrag
(22%)
0.-0.--
Person-
fradrag
- 27.700.-- 27.700.--
skatteklasse2
2-hvert år*
- 13.850.-- 13.850.--
Foreldre-
fradrag
- 15.000.-- 15.000.--
Sum fradrag- 93.150.-- 93.150.--
NETTO INNTEKT256.850.-156.850.--
   -
Trygdeavgift
7,8%
27.300.-19.500.--
Toppskatt9.747.-0.--
Skatt på netto-
inntekt (28%)
71.918.-43.918.--
Forsørgerfradrag0.-- 3640.--
SUM SKATT108.965.-59.778.- 
* Ved delt omsorg, skattes hver av foreldrene annenhvert år i skatteklasse 2. Foreldrefradraget "følger" skatteklasse 2. I tabellen viser vi den gjennomsnittlige økonomiske virkningen av dette pr.år.
Delt omsorg (50/50)
 AdamEvaTil sammen
Lønn:350.000.-250.000.--
Barnetrygd
Kain
4974.-4974.--
Barnetrygd
Abel
4974.-4974.--
Ekstra barnetrygd4974.-4974.--
Småbarnstillegg
Kain
3942.-3942.--
Kontantstøtte
Kain
16.500.-16.500.--
Stønad til barnetilsyn0.-0.--
Barnebidrag0.-0.--
    
SUM INNTEKTER385.364.-285.364.-670.728.-
Skatt108.965.-59.778.-168.743.-
Inntekt
etter skatt
276.399.-225.586.-501.985.-