Tabell: Så mye får du som aleneforelder

Vi har kun sett på resultatet det første leveåret med barn i familien. Husk at du også kan ha krav på andre ytelser, dersom barnet er eldre, eller du tjener mindre enn i vårt eksempel.

Dette mottar Dandy som aleneforelder - det første året.
YtelserDette får Dandy
som aleneforelder
 Inntekt før
og etter barnet
for Dandy
Inntekt før
og etter barnet
for Randy
Fødselspenger
52 uker m/
80% lønn
208.000.- Før: 260.000.-
etter 262.128.-
Før: 280.000.-
etter 249.200.-
Barnetrygd
972*12
+Utvidet
barnetrygd
23.328.-   
Barnebidrag
fra Randy
30.800.-   
     
Totalt:262.128.-   

Merk: Vi har endret tabellen etter tilbakemelding fra en observant leser - takk til Monica!

Vi hadde nemlig ikke tatt hensyn til at det offentlige også reduserer barnebidraget (inn til bidragsmottageren), dersom det i tillegg kreves overgangsstønad. Dette kommer imidlertid ikke den bidragspliktige til hjelp, han betaler fortsatt sine 11 % (ved ett barn), men staten tar altså sitt.

Eks: Randy skal betale 30.800 kroner i barnebidrag - per år. Avrundet blir det 2570 kroner i måneden. Siden Dandy også har bedt om overgangsstønad, går imidlertid ikke hele barnebidraget til Dandy, det offentlige tar nemlig sitt.

Regnestykket blir som følger; Randy betaler 2570.- per måned, minstesatsen for barnebidrag per måned er på 1120.- per måned. I praksis trekkes dette minstebeløpet fra bidraget til Randy, og vi sitter igjen med 1450.- per måned. Dette beløpet trekker så trygdeetaten 30 prosent av, og Dandy vil sitte igjen med disse 435.- + minstebeløpet på 1120 kroner.

Det totale barnebidraget blir altså på 1555 kroner i måneden, eller 18.660 i året.

I praksis vil det derfor være mest lønnsomt for Dandy å ikke be om overgangsstønad, men heller nøyd seg med det ukuttede barnebidraget fra Randy.

[Ugjyldig objekt (NAV)]