Tabell: Så mye får de som gift

Vi har kun sett på resultatet det første leveåret med barn i familien. Husk at dere kan ha krav på andre ytelser dersom barnet er eldre, eller dere tjener mindre enn i vårt eksempel.

Så mye sitter de igjen med, som ektefeller
Ytelser:Som ektepar
Dandy
Ytelser:Som ektepar
Randy
Fødselspenger
52 uker m/
80% lønn
208.000.-Lønn:280.000.-
Barnetrygd:
Gifte får ikke
utvidet
barnetrygd
beløpet vil her gå inn i
en fellespott
med Randy
11.664.-  
    
Totalt: 219.664.- 280.000.-
[Ugjyldig objekt (NAV)]