Tabell investeringer og energiforbruk

[Ugjyldig objekt (NAV)]
Priser på investeringer og drift
TypeInvesteringDriftskostnad*
ElektrisitetNoen 100-kroner
per varmeovn
48-50 øre per kWh
BiobrenselVedovn, fra 8.000 og oppover32-35 øre per kWh
OljefyringOljefyr 50.-60.000 kroner60-65 øre per kWh
Varmepumpeanlegg80.000-100.000 kronerOm lag 25-30 øre per kWh
* Prisene er hentet fra ENØK, og tilsvarer om lag dagens nivå