Tabell- eller prosenttrekk?

En leser har spurt oss: Hva er best, tabell- eller prosenttrekk på lønnsinntekten?


Ikke fritt valg

- Du kan ikke bare velge om du vil ha tabell- eller prosentkort, men likningsmyndighetene vil regne ut hva som er best for din økonomiske situasjon, sier informasjonsdirektør i Skatteetaten, Lise Halvorsen.

Det betyr samtidig at eventuelle endringer du melder inn til likningskontoret, kan få betydning for om de anser deg som en tabelltrekk-person eller en prosentrekk-person.

Illustrasjon: Per Ervland. Foto: Per Ervland Vis mer


For folk flest vil det nok være mest fordelaktig med tabelltrekk. Grunnen er at et tabelltrekk er fleksibelt i forhold til at din inntekt kanskje endrer seg litt fra måned til måned. Dermed slipper du en ekkel baksmell dersom inntekten din plutselig skulle bli høyere enn ventet noen måneder.

En begrensning

Ifølge Lise Halvorsen har langt de fleste lønnstakere tabelltrekk. For i 2006 fikk 52 prosent av de personlige skattyterne (lønnstakere, pensjonister og næringsdrivende) tabellkort. 28 prosent fikk prosentkort, og resten fikk frikort, forskuddskatt og liknende.

- Prosenttrekk bruker vi bare på de lønnstakerne som for eksempel har veldig store renteutgifter eller renteinntekter. Altså i situasjoner der tabelltrekket ikke lenger kan benyttes. I tabellene er det nemlig ikke tatt høyde for eksempelvis veldig store utsving i renteutgifter- og inntekter, forklarer hun.

Skattetrekk

Hva har du (hos hovedarbeidsgiver)? (Avsluttet)
Tabelltrekk(61%) 1560
Prosenttrekk(35%) 906
Vet ikke(4%) 111
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Flere arbeidsgivere

Har du mer enn en arbeidsgiver, vil det vanligvis bli satt opp et prosenttrekk på biarbeidsgiveren. Dette prosenttrekket blir også beregnet på grunnlag av dine opplysninger.

Men kan en arbeidstaker selv be om å få endret prosenttrekket på biarbeidsgiveren?

- Man kan alltid be om å få høyere prosenttrekk enn det likningsmyndighetene har påført. Men for å få et lavere trekk, må man sende inn opplysninger om endringene til myndighetene. Vi vil da vurdere om det er grunnlag for en lavere prosentskattesats, avslutter informasjonsdirektøren.