Ta taxi på NSBs regning!

Lei av å komme for sent på jobben? Er NSBs lokal og mellomdistansetog forsinket med mer enn 30 minutter, kan du ta taxi på NSBs regning. Bor du på rett sted kan du også nyte godt av NSBs "vanlige" taxi-avtaler.

De fleste har fått med seg at Oslo sporveier dekker taxiregninger på inntil 200 kroner, når de har forsinkelser på mer enn 20 minutter.

De færreste er imidlertid klar over at NSB har en lignende ordning. Vi fant ingen informasjon om ordningen på NSBs nettsider.

Ved forsinkelse er alternativ transport innen rimelig tid for alle kundene regelen. Unntaket er bruk av taxi i spesielle tilfeller.

Ved vurdering av hva som er rimelig tid, legger NSB til grunn at det uten unødig opphold blir iverksatt tiltak som så snart som mulig bringer kundene frem til bestemmelsesstasjonen. Ved svikt i tilbudet skal NSB sørge for at kundene kommer videre med alternativ transport (oftest busser). I mange tilfeller vil toget være i trafikk igjen før alternativ transport er på plass/neste tog kommer, slik at å bli med toget videre er den raskeste og rimeligste måten å komme frem på.

Spesielle hensyn tilsier imidlertid at det vises skjønn, slik at kunder med spesielle behov blir hjulpet videre med taxi. Dette må, så langt det lar seg gjøre, avtales på forhånd med NSB-personalet på stedet.

Betingelser

Ifølge Birgitte Langballe, informasjonssjef i NSB Mellomdistanse, kan du i spesielle tilfeller be om taxi når toget ditt er mer enn 30 minutter forsinket. Hun understreker lilkevel at hovedregelen er samlet alternativ transport innen rimelig tid for alle kundene. Bruk av taxi i spesielle tilfeller kommer som en tilleggsservice. Ofte organiseres dette på initiativ av NSB. Organiserer kundene dette selv, bør dette være klarert med NSB-personalet på forhånd.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Merk at for fjerntog (for eksempel strekningen Oslo-Bergen) er kravet til forsinkelse mer enn én time.

Dersom forsinkelsen oppstår på en betjent stasjon eller underveis, skal du i utgangspunktet henvende deg til NSBs personale for å få rekvisisjon til drosje.

Problemet er at ikke alle NSB ansatte tør å gi klarsignal, på grunn av skjønnsvurderinger om "rimelig tid" og "spesielle hensyn". Tilbakemeldinger fra våre lesere tyder likevel på at dette normalt ordner seg ved at NSB-ansatte høyere i systemet kontaktes.

NSB har likevel rett til å nekte deg drosje dersom selskapet klarer å skaffe til veie alternativ transport. Uansett kan du kreve drosje dersom det er åpenbart at du blir mer enn 30 minutter forsinket til bestemmelsestasjonen, alternativ transport ikke kommer innen rimelig tid og/eller spesielle hensyn taler for at du bør få taxi.

Reise fra ubetjent stasjon?

Dersom forsinkelsen oppstår når du befinner deg på en ubetjent stasjon, blir det hele litt mer komplisert. Det beste er å ringe til NSB og få klarsignal før du bestiller taxi. Hvis det ikke lar seg gjøre, og toget du skal reise med er mer enn en halv time forsinket samt at alternativ transport ikke er kommet i rimelig tid, kan du benytte rimeligste alternative transportmiddel. Det vil variere hva det er.

Uansett må du huske å ta vare på billetten. Denne må leveres "NSB Din Tur", (0048 Oslo) sammen med dokumentasjon på utgift til rimeligste transportalternativ, som kan være drosje.

Når du reiser fra ubetjente stasjoner, eller har månedsbillett kan du imidlertid ikke dokumentere hvilket tog du faktisk reiste med - eller skulle reist med.

Da sjekker NSB toget du oppgir å skulle ha reist med. Var det forsinket og uten alternativ transport innen rimelig tid, refunderes utlegget ditt. Også her vil egenorganisert alternativ transport bli dekket dersom spesielle hensyn tilsier det.

Bor du i Hedmark, Oppland, Vestfold eller Østfold? Gjennom NSB kan du også få billigere drosjeturer, dette kan du lese mer om ved å trykke på lenken øverst til høyre i artikkelen.