Tar du sjansen på RISK? Her er det penger å hente!
Tar du sjansen på RISK? Her er det penger å hente!Vis mer

Ta sjansen på RISK!

Ta sjansen på RISK - kjøp sparebankenes grunnfondsbevis før nyttår! Med dagens kursbilde og ikke minst RISK-reglene kan en slik handel gi deg skyhøy fortjeneste. Men skynd deg, siste frist er onsdag 30. desember.

Handelsbanken Markets forteller til DinSide at det ligger betydelige RISK-verdier i flere av sparebankenes grunnfondsbevis som markedet ennå ikke har oppdaget. Er du smart og kjapp kan en RISK-motivert handel i romjulen gi deg en betydelig avkastning allerede i januar. Men skynd deg, siste frist for kjøp av grunnfondsbevis i år er onsdag 30. desember. Hvilke grunnfondsbevis du bør handle med tanke på RISK-fortjeneste får du vite nederst i denne artikkelen.

Forutsetningen for at du skal lykkes med en RISK motivert handel er imidlertid at du handler grunnfondsbevis med en undervurdert RISK-verdi. I forrige uke var Sparebanken Vest et eksempel på dette. For enkelhets skyld bruker vi Sparebanken Vest som eksempel i denne artikkelen. Men ifølge Handelsbanken Markets er det for sent å handle grunnfondsbevis i Sparebanken Vest nå.

- Etter at Aftenposten omtalte Sparebanken Vests grunnfondsbevis i en artikkel mandag 21. desember har markedet presset opp kursen fra 126 kroner til 138 kroner. Etter vår mening er dermed ”piffen” tatt ut av dette verdipapiret med tanke på RISK-motivert handel, sier analytiker Torbjørn Martinsen i Handelsbanken Markets til DinSide.

Riktignok har grunnfondsbevis i Sparebanken Vest fremdeles en betydelig RISK-gevinst inne, men det er på papiret.

- Når de mange aktørene som har handlet ut i fra RISK-motivering skal selge i januar kan kursen raskt bevege seg ned til et nivå hvor RISK-gevinsten ender opp med å bli et reelt tap, sier Martinsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han poengterer allikevel at i et lengre perspektiv kan situasjonen se lysere ut.

- Over tid vil jeg ikke utelukke en kursstigning på grunnfondsbeviset. For bare ett år siden var kursen i Sparebanken Vest 229 kroner.

Hva er RISK?

Risk-reglene i skatteloven fungerer slik at når selskapet betaler skatt av overskudd som beholdes i bedriften, får aksjonærene justert opp sin skattemessige kostpris på aksjene tilsvarende.

Dermed blir den skattepliktige gevinsten mindre når aksjene selges en gang i fremtiden. Eller sagt på en annen måte: Verdiskapning som allerede er beskattet, skal ikke skattlegges en gang til.

RISK, spesielt gunstig for grunnfondsbevis

Men for sparebankenes grunnfondsbevis får RISK-reglene en helt spesiell virkning.

Eierne av grunnfondsbevis får en ekstraordinær skattefordel som følge av reglene, noe som i flere år har ført til "unormalt" stor handel og kraftige kursvariasjoner på disse papirene rundt nyttårstider.

Den ekstraordinære skattefordelen oppstår fordi eierne av grunnfondsbevis bare eier en del av banken, og følgelig bare har krav på en tilsvarende del av overskuddet. Men RISK-reglene gjør at de får regulert opp sin kostpris med et beløp som tilsvarer hele bankens overskudd.

Ifølge Handelsbanken Markets gir dette i enkelte tilfeller ekstreme inntjeningsmuligheter. Sparebanken Vest ser ut til å bli et slikt tilfelle også i år.

Eksempel: Sparebanken Vest

Analytiker Torbjørn Martinsen i Handelsbanken Markets har i en analyse anslått RISK-beløpet for grunnfondsbevisene i Sparebanken Vest til 71 kroner for skatteåret 1998.

Fredag 22. desember var kursen på Sparebanken Vests grunnfondsbevis 125 kroner. De heldige som kjøpte til denne kursen kan etter nyttår oppjustere sin skattemessige kostpris til 196 kroner - hvis Handelsbankens anslåtte RISK-beløp er riktig.

Selv om prisen på grunnfondsbevisene skulle falle på nyåret, slik de ofte gjør, blir regnestykket fantastisk for den som ser muligheter til å spare skatt.

Betydelig gevinst selv om kursen skulle falle

Dersom kursen faller over nyttår og grunnfondsbevisene selges på kurs 115 kan det tilsynelatende se ut som om kjøperne taper 10 kroner per grunnfondsbevis (125,- minus 115,-). Men det er før skatteberegningen settes inn. Den skattemessige kostprisen er 196 kroner (125 + 71). Følgelig kan de som kjøpte i forrige uke redusere inntekten for ligningsåret 1999 med 81 kroner (196 minus 115). Netto spart skatt per grunnfondsbevis er 28 prosent av 81 kroner, som er 22,68 kroner. Skattebesparelsen på 22,68 kroner innebærer en gevinst på 12,68 kroner etter fratrekk av kurstapet på 10 kroner.

Av investeringen på 125 kroner har altså kjøperne i forrige uke tjent 12,68 kroner. Det er en avkastning på over 10 prosent i løpet av noen dager (like før og like etter årsskiftet).

Dagens kursstigning gir eventyrlig gevinst

Som nevnt har markedet (takket være artikkel i Aftenposten) allerede tatt ut en del av RISK-verdien ved å sende kursen i været. Tirsdag 22. desember klokken 14.00 sto grunnfondsbeviset i Sparebanken Vest i 137 kroner. Men for de investorer som var kjapt ute i forrige uke og handlet på 125 kroner, er dette gode nyheter. Dersom de oppnår 137 kroner ved salg første uken i januar blir regnestykket følgende:

RISK-gevinst per 22. desember
Kjøp fredag 18. desember til kurs125,-
beregnet RISK-beløp71,-
= skattemessig kostpris= 196,-
ved salg mandag 4. januar til kurs137,-
sum til fradrag på inntekt i 1999= 59,-
28 prosent spart skatt= 16,52 kroner
pluss gevinst kursoppgang12,-
sum gevinst= 28,52
avkastning på investering i prosent+22.8%
(Tallene gjelder kjøp av Sparebanken Vests grunnfondsbevis til kurs 125 kroner fredag 18. desember)

altså en gevinst på over 20 prosent i løpet av mindre enn tre uker!

- Det må understrekes at det er betydelig usikkerhet knyttet til disse beregningene. Sparebanken Vest hadde per tredje kvartal 1998 betydelige urealiserte tap på aksjer. Dersom banken realiserer disse regnskapsmessig i fjerde kvartal vil dette påvirke Risk-beløpet negativt, poengterer Martinsen.

Disse kan du fremdeles kjøpe

Selv om Martinsen mener det er for sent å handle i Sparebanken Vest er det andre grunnfondsbevis som per 22. desember har minst like bra potensiale.

- Vi anbefalte Sparebanken Vest i forrige uke utelukkende som en skattemotivert investering. Slik situasjonen er 22. desember er det minst like bra potensiale å handle grunnfondsbevis i Sparebanken NOR, Sparebanken Møre og Sparebanken Rogaland. I tillegg til undervurdert RISK-verdi har disse grunnfondsbevisene etter vår mening ett betydelig verdiutviklingspotensiale. Etter vårt syn er potensialet 15-20 prosent før det betales utbytte på dem til våren.

- Ut fra vår forventninger gir flere av grunnfondsbevisene en direkte avkastning på mellom 8 og 9 prosent. Utbytte er som kjent skattefritt, og denne fortjenesten kommer altså i tillegg til RISK-fortjenesten, sier Martinsen.

Hvordan kjøper jeg grunnfondsbevis?

- Jeg anbefaler privatpersoner å handle på Internett, for eksempel gjennom tjenestene til NetFonds eller Kreditkassen. Her er kurtasjen nede i 0,2 til 0,3 prosent av handelen. Et annet alternativ er å kontakte hvilken som helst sparebank. De har rutiner og systemer for handel av grunnfondsbevis overfor privatkunder, opplyser Martinsen.

Han minner om at siste frist for kjøp av grunnfondsbevis i år er før bankenes stengetid onsdag 30. desember.

Ble du fristet?

Her er noen lenker du kanskje har bruk for:

Oversikt over samtlige norske sparebanker

NetFonds

Kreditkassen

Ønsker du mer informasjon om kjøp av aksjer og grunnfondsbevis over Internett kan du lese disse artiklene:

1624 TARGET="_top">Aksjer på Internett: såre enkelt

762 TARGET="_top">Internett og aksjehandel