- Ta kontroll over blodsukkeret

Eksperter oppfordrer pasienter med diabetes type 2 til å måle blodsukkeret sitt. Det kan redde liv.

Bedre kontroll av blodsukkernivået til pasienter med diabetes type 2, reduserer risikoen for senkomplikasjoner med over 30 prosent. Samtidig halveres dødeligheten, viser en ny undersøkelse.

Den nye anerkjente studien ROSSO ble presentert på en internasjonal konferanse i regi av den Europeiske Foreningen for Diabetesstudier.

Nå oppfordrer eksperter pasientene til å måle blodsukkeret sitt.

Viktig med kontroll
- Mitt standpunkt har lenge vært at alle med type 2-diabetes som har evne til det skal overvåke sitt eget blodsukker. Økt kontroll av blodsukkernivå gir pasienten bedre innsikt i egen situasjon og dermed også et bedre utgangspunkt for å kontrollere sykdommen. Målet for diabetespasienter er at de skal føle seg trygge og sikre på at de har kontroll over sykdommen, sier Professor Trond Geir Jenssen ved Rikshospitalet.

Undersøkelsen viser også at én av tre ofte føler usikkerhet knyttet til sin diabetes. Og to av tre diabetikere opplever føling relativt ofte. I tillegg viser undersøkelsen at under halvparten loggfører måleresultatene sine, og at menn i langt mindre grad gjør dette enn kvinner. Undersøkelsen er utført av Roche Diagnostics som er produsent og distributør av legemidler og diagnostisk utstyr.

I tillegg til bedre kontroll og økt trygghet av egen diabetes, vil økt kontroll av blodsukkernivået ha en helseøkonomisk betydning som følge av færre senkomplikasjoner som krever behandling, viser den helseøkonomiske delen av ROSSO-studiet.

Slik kan du unngå å få diabetes.

Kronisk sykdom
Diabetes er en kronisk sykdom som skyldes mangel på hormonet insulin og/eller nedsatt insulinvirkning. Det finnes to typer diabetes: Diabetes type 1 skyldes mangel på insulin. Den forekommer i alle aldre, men de fleste er unge når de får sykdommen (under 40 år). Diabetes type 2 skyldes at insulinet virker dårlig. Den er vanligst hos overvektige personer og hos eldre.

De fleste mennesker som har diabetes har diabetes type 2 og rundt 175.000 nordmenn lever med denne livsstilssykdommen. Samtidig ligger Norge på verdenstoppen når det gjelder diabetes type 1. Omtrent 25.000 nordmenn lever med denne formen for insulinavhengig diabetes, hvorav omtrent 2.500 er barn under 15 år. Mange vet imidlertid ikke om at de har diabetessykdom.

Lurer du på noe om diabetes? Svarene finner du her:

 

Mozon.no, 21.11.2006