Mange investorer og analytikere har tro på en ny soloppgang for Japans økonomi i årene som kommer. Deler du denne troen er BNPs Rising Sun absolutt noe for deg.
Mange investorer og analytikere har tro på en ny soloppgang for Japans økonomi i årene som kommer. Deler du denne troen er BNPs Rising Sun absolutt noe for deg.Vis mer

Ta et veddemål med 'null risiko'

Banque Nationale de Paris (BNP) lanserer et nytt spareprodukt som "nesten" høres for godt ut til å være sant: Et veddemål med store gevinstmuligheter og minimal risiko.

BNP har lagt ut et fristende agn for deg som ønsker høyere avkastning på sparepengene enn tradisjonell banksparing og med mindre risiko enn fonds og aksjesparing.

Banken omtaler sitt nye produkt som et "aksjeindeksert innskudd" og har gitt det navnet "BNP Rising Sun". Basert på utviklingen i Japan de neste tre årene lokker BNP med gevinst på over 100 prosent samtidig som banken garanterer deg mot tap utover renteinntekter av det beløp du investerer.

"Rising Sun" henspeiler på at det er aksjer i Japan som danner grunnlaget for investeringen. Nærmere bestemt aksjene som utgjør Japans største og mest kjente industri-indeks: Nikkei 225-indeksen.

Veddemålet

Frem til 15. november kan du investere minimum 100.000 kroner i BNPs Rising Sun. Sammen med BNP vedder du på at Nikkei-indeksen skal stige i kommende treårsperiode (22. november 1999 - 22. november 2002).

Indeksen må imidlertid ikke stige mer enn 70 prosent. Du vedder nemlig på at Nikkei 225 indeksen skal stige med mellom null og 70 prosent frem til 2002. Dersom Nikkei 225 får en verdistigning på over 70 prosent i treårsperioden taper du det meste av gevinsten. Du sitter allikevel igjen med en mindre avkastning omtrent tilsvarende det du kan få på de beste høyrentekonti.

Dersom verdien av Nikkei 225 indeksen er lavere 18. november 2002 enn på tegningstidpunktet 18. november 1999, taper du all gevinst. Men BNP gir deg likevel tilbake det investerte beløp med fradrag kun for omkostninger.

Din innsats er renteinntekten

Det som i virkeligheten skjer når du kjøper et slikt produkt, er at BNP tar de renteinntektene du får for innskuddet ditt og inngår forskjellige veddemål med dem. Om veddemålene slår til, tjener du til dels store penger. Om veddemålene ikke går inn, taper du alle renteinntektene. Du får likevel om tre år tilbake de pengene du satte inn, men som sagt ingen renter.

De forskjellige veddemålene inngås i opsjonsmarkedet. Det er mulig ved hjelp av opsjoner å konstruere en lang rekke forskjellige veddemål.

BNPs veddemål gir deg altså meget høy avkastning, inntil 105 prosent (dersom du tegnet deg 12. oktober), om Nikkei-indeksen stiger inntil 70 prosent.

Eksempel: Nikkei indeksen stiger med 70% på de tre årene og avkastningsfaktoren er 150% (det var den 12. oktober) 1999. Med en investering på 100 000 kroner blir utregningen: 100 000 x 70% x 150% = 105 000,-. Om tre år får du altså utbetalt 205.000 kroner.

BNP garanterer at avkastningsfaktoren er minimum 130%. (avkastningsfaktoren varierer fra dag til dag avhengig av rentebildet og andre markedsfaktorer)

Dersom du sparer 100.000 kroner i tre år til syv prosent rente på høyrentekonto, sitter du igjen med 122.500 kroner.

Veddemålet med BNP gir bare 29 prosent rente (til sammen på tre år) om Nikkei-indeksen skulle stige mer enn 70 prosent. I dette tilfellet er de 100.000 vokst til 129.000 om tre år. Litt bedre enn banken.

Om Nikkei-indeksen ikke stiger, eller faller, taper du alle renteinntektene. Men hovedstolen, det opprinnelig sparte beløpet, får du beholde, minus tegningsbegyret. BNP Rising Sun har ingen årlige forvaltningsgebyrer. I dette scenariet taper du altså omlag 25.000 kroner i forhold til bank.