Ta en gratis luksusferie

Er du arbeidsledig? Er du oppsagt? Skal du bytte jobb? Svarer du ja på ett av disse spørsmålene kan du få staten til å betale for at du ligger og drar deg på en strand i Karibien.

EØS-reglene tillater som kjent "fri flyt" av arbeidskraft. Dersom du er helt arbeidsledig har du rett til å reise til et EØS-land av eget valg for å søke jobb. Dette kan du gjøre i tre måneder før du må returnere til Norge - dersom du da i mellomtiden ikke har fått jobb. I hele perioden mottar du "norsk" arbeidsledighetstrygd.

Ikke snakk språket

Tenke seg til tre måneder betalt ferie på en fransk øy i Karibien eller de spanske kanariøyene for den saks skyld. Pass bare på at du ikke får jobb! Punkt én i så måte er å reise til et land hvor du ikke kan språket. Snakker du ikke fransk er sannsynligheten liten for at du får jobb i Frankrike.

Et annet poeng er at du passer på å reise til et land eller område med høy arbeidsledighet. I følge ferske tall fra Arbeidsdirektoratet er Frankrike og Finland gode alternativer, begge med en arbeidsledighet på over 12 prosent.

Søk seks uker før du drar

Er du arbeidsledig fordi du selv har sagt opp jobben din, eller fordi du har blitt oppsagt av grunner du kan bebreides for, må du vanligvis vente i åtte uker fra du søker om dagpenger til du får rett til dagpenger. I disse ukene må du sende fullt utfylte meldekort hver 14. dag.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Har du selv sagt opp eller selvforskyldt blitt sagt opp må du gjennom en åtte-ukers periode hvor du ikke får trygd, men hvor du likevel må melde deg jevnlig til arbeidskontoret. Deretter må du heve arbeidsledighetstrygd i fire uker før du endelig kan reise ut, opplyser avdelingsdirektør i Arbeidsdirektoratet, Hilde Wessel Clausen

I tillegg må du huske å søke tillatelse fra arbeidskontoret i Norge seks uker før du reiser. I søknaden må du oppgi utreisedatoen og hvor du skal. Du må umiddelbart melde deg til det lokale arbeidskontor når du er kommet fram. Her må du legge frem E-303 attesten som du har med deg fra Norge. Etter en liten behandlingstid får du utbetalt norske dagpenger i den lokale valuta.

Du kan søke jobb i hele EØS-området. Også på franske øyer i karibien
Du kan søke jobb i hele EØS-området. Også på franske øyer i karibien Vis mer

Ikke mange

I 1997 reiste 330 personer fra Norge på jobbjakt i Europa. Flest reiste til Storbritannia tett fulgt av Sverige.

- De aller fleste av disse var nok reelle arbeidssøkere. Jeg tror kravene som stilles til den arbeidssøkende og den tid det tar før du kan reise ut gjør at folk flest ikke ser noen vits i å utnytte systemet, sier Margrethe Ure ved Arbeidsmarkedsetaten.

Du kan ikke "tvinges" tilbake

Ifølge reglene har du rett til å bo i et annet EØS-land over et "rimelig tidsrom" for å søke arbeid. Begrepet "rimelig tidsrom" er ikke formelt definert. Derfor opererer nå de fleste statene med et tidsrom på seks måneder, mens det i noen stater fremdeles er tre måneder. Du bør undersøke hva som gjelder hos de nasjonale myndigheter i det landet der du søker arbeid. Du kan imidlertid ikke bli bedt om å forlate landet uansett hvor lenge du måtte se etter arbeid, dersom du kan bevise at du fremdeles virkelig er reelt arbeidssøkende og at du har en reell sjanse til å finne noe (f.eks. at du skal på intervju eller avlegge prøver).

Du kan registrere deg hos arbeidsformidlingen uten å være hjemmehørende i det landet du ønsker å finne arbeid, og du vil få den samme hjelp til å finne arbeid som borgerne i dette landet.

Arbeidsledighetstrygd

Dersom du mottar arbeidsledighetstrygd i en EØS-stat, kan du fortsette å motta trygd fra dette landet i inntil tre måneder etter at du har flyttet til en annen stat. Dette forutsetter at du har vært tilgjengelig for arbeidsformidlingen i det første landet i minst fire uker. Du vil motta skjema E-303 fra det samme kontoret som utbetaler arbeidsledighetstrygd. Som arbeidssøker må du levere dette skjemaet til arbeidsformidlingen i det landet du søker arbeid. Dersom du ikke får arbeid, må du reise tilbake til det første landet innen tre måneder, ellers vil du miste retten til arbeidsledighetstrygd.

Når har du rett på trygd

For å få rett på trygd må du ha fått utbetalt lønn på minst kr 51 250 i fjor (sist avsluttede kalenderår). Eller du må ha fått utbetalt en lønn i de tre siste kalenderårene som i gjennomsnitt tilsvarer folketrygdens grunnbeløp. (Per 1. januar 1997 utgjorde folketrygdens grunnbeløp kr. 41 000. Minstelønnen på kr 51 250 kr tilsvarer 1,25 ganger av grunnbeløpet. Grunnbeløpet endres normalt én gang per år.)

Være reell arbeidssøker

Du må være tilgjengelig og kunne ta stilling til tilbud om arbeid eller tiltak straks, og tiltre på kort varsel. Dersom du har barn som trenger barnepass, må du kunne skaffe det på kort varsel (to dager) - i hvert fall som en midlertidig ordning. Arbeidet kan være midlertidig eller fast, i ditt vanlige yrke eller et annet yrke. Du kan ikke stille slike krav til arbeidstid, arbeidssted eller type arbeid at det blir vanskelig for deg å skaffe ny jobb.

Mer informasjon og fullstendig regelverk finner du hos Arbeidsmarkedsetaten

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.