Syt og klag - på biblioteket

Misfornøyd med en vare eller tjeneste? Vsste du at du kan få hjelp på flere bibiliotek?

Forbrukerinfo

Ønsker du hjelp til å klage på en vare eller tjeneste som ikke virker, kan du få hjelp gjennom et av Forbrukerinfos 150 klagekontor. Hjelpen er gratis.

Ordningen ble etablert for to år siden, med et mål om å etablere 150 klagekontor - og dette målet ble nådd ved årsskiftet. Siste tilskudd på stammen var Sola bibliotek ved Tananger filial.

Denne tjenesten tilbys i samarbeid med Forbrukerrådet, og er en utvidelse av Forbrukerrådets tjenester til bibliotekene og de offentlige servicekontorene ved at de tilbyr gratis veiledning og hjelp i problemer knyttet til kjøpt av varer og tjenester.

Forbrukerinfosentrene er et supplement til Forbrukerrådets regionkontor.

Målet nådd

- Målet er nådd med 150 enheter spredd over hele landet, sier Roger Helde, underdirektør i Forbrukerrådet i en pressemelding. - Det gode samarbeidet med kommuner og bibliotek har vært suksessfaktoren for å nå målet om å tilby Forbrukerinfo i hver tredje kommune.

Nå starter jobben med å gjøre tjenesten kjent blant forbrukerne og få dem til å bruke den makten de har.

- Det er vanskelig å holde seg godt orientert om markedet. Undersøkelser viser at forbrukerkompetansen varierer: noen er godt orientert, mens andre ikke er det. Forbrukerinfo er en tjeneste som styrker forbrukerkompetansen til forbrukeren som igjen fører til økt forbrukermakt. Derfor er det fint at Forbrukerinfo tilbys over store deler av landet med en dekning på i tilsammen 2,2 millioner innbyggere i de respektive kommunene, konkluderer Jensen.

Vil du klage? Trykk på lenkene under for å finne din nærmeste klagemur eller prøv Forbrukerrådets Klikk & Klag-veileder.

  • Rogaland
  • Oslo
  • Nordland
  • Midt-Norge
  • Hordaland, Sogn og Fjordane
  • Hedmark, Oppland og Romerike
  • Finmark og Troms
  • Buskerud, Telemark og Vestfold
  • Asker og Bærum, Follo og Østfold
  • Agderfylkene