Sylt ned pengene i bolig

Er du blant de heldige med penger på bok, har du større grunn enn noensinne til å sylte pengene ned i boligmarkedet til neste år.


Tidligere denne uken viste vi at befolkningen over 55 har en finansformue som er større enn gjelden, og dermed et "problem" når det kommer til å vedlikeholde verdien av sparepengene.

Fra første januar trer det i kraft to endringer som påvirker formuesskatten til denne velbeslåtte delen av befolkningen. Endringene trekker i hver sin retning, så her kan det være på sin plass med en liten opprydning, før neste års disposisjoner skal besluttes.

Kjøp bolig til barna neste år
  1. Bolig til barna - kalkulator


At bunnfradraget økes fra 151.000 kroner til 200.000 kroner trekker i retning av lavere skatt på formuer for alle skattebetalere. For å illustrere virkningen av denne endringen isolert, har vi beregnet formuesskatten på en million kroner i kontanter "på bok" i år, og med neste års skatteregler.

Trykker du her, kan du se satsene for beregning av formuesskatt i år og i 2006.

En million i banken
FormuesskattKommuneStatSum
2 0055 9402 6208560
2 0065 6002 5208120
Beløp i kroner. Beregninger utført av DinSide ØkonomiSom du ser, reduseres formuesskatten med omtrent 400 kroner på en kontantbeholdning av denne størrelsen (innestående den 31.12 hvert av årene).

Men dette er slett ikke hele historien om formuesskatten til neste år. Inn i bildet kommer nemlig endring nummer to: nye regler for fastsettelse av likningsverdien av verdipapirer.

Etter dagens regler verdsettes aksjer (børsnoterte og ikke-børsnoterte), grunnfondsbevis og verdipapirfondsandeler til 65 prosent for formuesskatteformål, og, som Finansdepartementet skriver:

Foto: Per Ervland Vis mer


"Den lave formuesverdsettelsen gir sterke incentiver til å plassere kapitalen i slike formuesobjekter i stedet for i for eksempel bankinnskudd som verdsettes fullt ut (100 pst.). Den såkalte "aksjerabatten" innebærer også tilpasningsmuligheter ved
at en kan redusere formuesskatten gjennom å eie formuesobjekter gjennom aksjeselskaper i stedet for å eie dem direkte."
(St.prp.nr1 (2005-06))

Derfor foreslår Regjeringen å øke verdsettelsen i ligningen av aksjer, grunnfondsbevis og verdipapirfondsandeler til 80 prosent. Det vil si at at "aksjerabatten" reduseres fra 35 prosent i år til 20 prosent i 2006.

Denne endringen gir en betydelig skatteskjerpelse for denne spareformen, selv om bunnfradraget er økt. I eksemplet nedenfor har vi brukt den samme millionen, men denne gangen er den plassert i verdipapirer, både i år og til neste år.

En million i aksjer og fonds
FormuesskattKommuneStatSum
2 0053 4901 2204710
2 0064 2001 7205920
Beløp i kroner. Beregninger utført av DinSide Økonomi


Kjøp bolig til barna neste år
  1. Bolig til barna - kalkulator


Så hva skal en gjøre hvis målet er å redusere formuesskatten? Svaret er - nå, som i mange foregående år: kjøp bolig for sparepengene.

Med "sikkerhetsventilen" som ble vedtatt av Stortinget i 2000, kan den likningsmessige verdien av bolig, fritidseiendom og annen fast eiendom, maksimalt settes til 30 prosent av markedsverdien.

En million i bolig
FormuesskattKommuneStatSum
2 0051 0403001340
2 006700200900
Beløp i kroner. Beregninger utført av DinSide ØkonomiTil neste år, foreslår regjeringen at likningsverdiene på boliger økes med 25 prosent, men uten å røre ved "sikkerhetsventilen".

Kjøp bolig til barna neste år
  1. Bolig til barna - kalkulator


Virkningene av at minimum 70 prosent av en boligs verdi "fordufter" i likningen er formidabel, også til neste år. Ved å ta ut pengene fra bankkontoen, og kjøpe en bolig for dem i stedet, sparer du omtrent 7.500 kroner i året. Vil du regne på økonomien i en leilighet til barna, kan du trykke her, og komme til vår kalkulator.


Merk deg at vi ikke har tatt for oss avkastningen på noen av spareformene vi skriver om her - bare virkningen på formuesskatten. Både avkastningen og risikoen vil selvfølgelig variere med hva du sparer i. Noen vil blant annet hevde at risikoen ved verdien av en bolig er langt høyere enn ved sparing i bank, slik at de to spareformene er langt fra likeverdige.

Vi overlater til deg å vurdere om dette er en teoretisk diskusjon her til lands eller ikke, og nøyer oss med å peke på at de store besparelsene av formuesskatt ved å investere i bolig, godt kan være en forklaring i seg selv på prisveksten på boliger i Norge. Mer om hva vi mener er viktige drivkrefter bak boligprisveksten kan du lese hvis du trykker her

Beskatning av en million...
SpareformFormuesskatt 2006
... i banken8 120
... i aksjer og fonds5 920
... i bolig900