Sykmeldte kan få sykepenger mens de er i utlandet

Arbeids- og sosialdepartementet fjerner kravet til at mottakere av sykepenger må befinne seg i Norge. Bakgrunnen er en ny tolkning av en EU-forordning.

SYKEPENGER: Regjeringen liberaliserer kravene til sykepenger. Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix
SYKEPENGER: Regjeringen liberaliserer kravene til sykepenger. Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix Vis mer

«Regjeringen vil jobbe for tiltak som kan begrense og stanse eksport av velferdsytelser», heter det i Granavolden-plattformen. Nå liberaliserer arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) reglene for å motta sykepenger i utlandet, melder ABC Nyheter.

Det skjer som følge av en ny tolkning av en EU-forordning, går det fram av svaret statsråden gir på et spørsmål reist av Senterpartiets finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik. Norge må følge EU-forordningen, som sier at dem som bor eller oppholder seg i en annen medlemsstat, skal ha rett til kontantytelser, på grunn av EØS-avtalen, skriver ABC Nyheter.

– Det er stor fare for at dette fører til økte kostnader til kontroll, økt misbruk av penger og undergraving av den norske fastlegeordningen, sier Gjelsvik til ABC Nyheter.

– Det kan også være leger i utlandet som kan sykmelde. Dette gir økt rom for å misbruke systemet, sier Gjelsvik, som sier han har fått signaler i den retning fra folk i Nav-systemet.

Gjelder kun i EØS-området

Liberaliseringen kom i form av et rundskriv til de Nav-ansatte:

«Arbeids- og sosialdepartementet har etter innspill fra Trygderetten bestemt at sykepenger ikke kan stanses eller avslås kun på grunnlag av at brukeren skal oppholde seg, eller har oppholdt seg i et annet EØS-land.»

I Folketrygdlovens paragraf 8–9 heter det: «Det er et vilkår for rett til sykepenger at medlemmet oppholder seg i Norge».

Det fremkommer ikke noen informasjon om hvor langvarig oppholdet i utlandet kan vare for å motta sykepenger fra Norge.

Dinside tidligere har skrevet om personer som må betale tilbake tusenvis av kroner på grunn av utelandsopphold mens de har vært sykemeldte.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!