<b>LITE KONTROLL:</b> NAV blir kritisert av Riksrevisjonen, blant annet for ikke å undersøke om langtidssykmeldte er i aktivitet. Foto: DinSide
LITE KONTROLL: NAV blir kritisert av Riksrevisjonen, blant annet for ikke å undersøke om langtidssykmeldte er i aktivitet. Foto: DinSideVis mer

Sykmeldte følges ikke opp av NAV

Henter ikke inn tilstrekkelige informasjon fra lege og arbeidsgiver, er Riksrevisjonens dom.

Norske myndigheter har forsøkt å sette fokus på problemer knyttet til den økte andelen langtidssykemeldte i Norge. Derfor er Riksrevisjonens ferske undersøkelse kanskje ekstra oppsiktsvekkende:

Undersøkelsen viser at NAV i mange tilfeller ikke innhenter tilstrekkelig informasjon fra lege og arbeidsgiver om den sykmeldtes situasjon.

Sykmeldte skal være i arbeidsrelatert aktivitet etter åtte uker, med mindre medisinske årsaker er til hinder for dette.

Likevel godtar NAV i de fleste tilfellene at den sykmeldte ikke er i aktivitet, selv om legen ikke har dokumentert slike medisinske årsaker.

For de fleste som har vært sykmeldt i mer enn tre måneder, innhenter NAV lite eller ingen informasjon om tilrettelegging på arbeidsplassen.


Det er ingen vesentlige forbedringer i arbeids- og velferdsetatens (NAV) oppfølging av sykmeldte, skriver Riksrevisjonen etter sin undersøkelse av arbeids- og velferdsetatens oppfølging av sykmeldte som ble overlevert Stortinget i dag.

Ingen fordel for den sykmeldte

At en stor andel nordmenn sliter med langvarig sykefravær, er selvsagt uheldig.

- De generøse trygdeordningene er et problem, har professor Kjell Vaage tidligere uttalt til DinSide
, men det er først og fremst et problem for de sykmeldte selv.

Personer med langvarig sykefravær har økt sannsynlighet for å bli permanent utstøtt fra arbeidslivet, skriver Riksrevisjonen i sin rapport.

Andelen personer som starter opp yrkesrettet attføring i sykmeldingsperioden er lav og har endret seg lite i årene 2004–2009. Andelen med gradert sykmelding har ligget stabilt på rundt 17-18 prosent i samme periode, selv om målet har vært å øke bruken av dette viktige virkemiddelet. Når den sykmeldte ikke er i aktivitet svekker dette muligheten for at den enkelte tidlig skal komme tilbake i arbeid. For å øke andelen graderte sykmeldinger, er NAV avhengig av å bedre samarbeidet med legene, konkluderer Riksrevisjonen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

For samfunnet vil sykefravær og tidlig avgang fra arbeidslivet bety betydelige kostnader.

>>> Kjemper mot NAV med egen nettside

–Skal bli bedre

– Vi har en vei å gå før vi følger opp sykmeldte godt nok, men nye regler som følge av IA-avtalen vil gjøre oss bedre rustet til å gjøre vår del av jobben, sier Erik Oftedal, direktør for Analyse og strategi i NAV i en pressemelding.

Oftedal sier også at generelt får flere brukere enn tidligere oppfølging fra NAV, kontrollrutinene for å sikre kvalitet i saksbehandlingen er bedret, og antall ubehandlede saker er i ferd med å reduseres.

– Revisjonsrapporten viser blant annet at vi ikke er gode nok til å komme i dialog med sykmeldte som ikke har en arbeidsgiver. Vi vil bruke lovendringene som trer i kraft til sommeren som utgangspunkt for bedre tiltak også overfor denne målgruppen, sier Oftedal.

Her får du gratis hjelp fra NAV