Sykkelskader underrapporteres

Antall sykkelskader har blitt kraftig redusert de siste årene, i følge SSB. Men de fleste sykkelulykker er imidlertid ikke med i ulykkestatistikken.

Beregninger fra 1993 til 2004 viser at antall sykkelskader er gått kraftig tilbake de siste 10-12 årene, i følge Statistisk sentralbyrå (SSB). Oversikten viser at 1 078 syklister ble skadet i 1993, hvor 160 av syklistene ble alvorlig skadd eller drept. Tallene for 2004 er henholdsvis 700 skadetilfeller, med 60 alvorlige skadd eller drept.

Det er imidlertid en høy grad av underrapportering. Det kan hende at SSBs tall står for så lite som 5-10 prosent av personskadeulykkene. I følge rapporten «Sykkelulykker» (TØI rapport 793/2005), utarbeidet ved Transportøkonomisk institutt, kommer svært mange av sykkelulykkene ikke med i den offisielle ulykkestatistikken.

Husk hjelm! Det kan redde livet ditt!

Underrapporteringen har årsak i at de fleste sykkeluhell ikke er så alvorlige at politiet koples inn.

Flest eneulykker
De fleste sykkelulykker er eneulykker, i følge Statens vegvesen. Det vil si utforkjøring eller velt som ikke involverer andre trafikanter. Rundt hver tiende eneulykke på sykkel forårsakes av bråbremsing eller en annen form for unnamanøver for å unngå kollisjon med andre.

Det vanligste er å gå på hodet av sykkelen under bremsingen (20 prosent), skli eller velte (25 prosent), eller velte over en fortauskant eller i en trikkeskinne (11 prosent).

Hvis en sykkel er involvert i en kollisjon, skjer det i 64 prosent av tilfellene med en bil. En av tre kollisjoner skjer med en annen syklist.

Syklister har hele 27 ganger høyere risiko for å skade seg i trafikken enn bilister.

Undersøkelser om sykling på rødt lys viser at dette ikke er et stort ulykkesproblem, men det kan derimot bli en dyr affære!

Dyrt å sykle på rødt
De fleste som sykler mot rødt lys gjør det når sikten er god og det er lite trafikk. I følge Transportøkonomisk Institutt, sykler omtrent 1 av 3 på rødt lys, og utviklingen går i retning av at stadig yngre syklister gjør det.

Husk at det kan imidlertid svi godt i lommeboka dersom du sykler på rødt lys.

- Kjøring av sykkel mot rødt lys uten foreskrevne lykter eller i strid med forbudsskilter, gir en bot på kroner 900,-, sier sjefingeniør Anders Dalen ved Statens vegvesen.

Hvert år søker 15 000 syklister legebehandling etter sykkelskader. 30-40 prosent av syklistskadene rammer hode og ansikt. Sykkelhjelm fordeler støt og reduserer faren for hodeskader med 70 prosent, i følge Statens vegvesen.

Viktig med hjelm året rundt!

Statens vegvesen skal gjennomføre en trafikksikkerhetskampanje for økt hjelmbruk. Innen 2010 er målene at 90 prosent av syklister over 12 år skal bruke hjelm, og 70 prosent av syklister under 12 år. I tillegg skal minst 90 prosent bruke lys i mørket og alle sykler skal ha refleks.

Eller skal du kanskje la sykkelen stå? Sykling i forurensede bygater øker risikoen for hjertesykdommer, i følge britiske forskere.

 

Mozon.no, 20.07.06