Pass deg for sykkeltyven! Foto: Karoline Brubæk
Pass deg for sykkeltyven! Foto: Karoline BrubækVis mer

Sykkelforsikring: best for dyre sykler

Kun en femtedel av stjålne sykler i Norge erstattes via forsikringsselskapene. Jo dyrere sykkel du har, jo mer utsatt for tyveri er den. Pass derfor på at du får erstatning dersom den stjeles, men sjekk forsikringsvilkårene først.

Falken anslår at omkring 100.000 sykler stjeles hvert år i Norge og at hver tiende sykkel som triller på norske veier er stjålet. I overkant av en fjerdedel av disse blir anmeldt stjålet til politiet. Likevel er det mindre enn 20.000 sykler som erstattes årlig. Mellom 5.000 og 10.000 sykkeleiere får altså ikke erstattet sin frastjålte sykkel.

Millioner i erstatning

Hvert år siden 1990 har forsikringsselskapene betalt ut mellom 50 og 70 millioner kroner i erstatning etter sykkeltyverier. Dette gir gjennomsnittlige beløp fra 2.700 til 3.900 kroner per erstattet sykkel, i følge tall fra Norges Forsikringsforbund. Men for at du skal få erstatning må sykkeltyveriet anmeldes til politiet og sykkelen må være forsikret. I tillegg må selvfølgelig sykkelen være låst, og nøkkelen må ikke stå i låsen.

Innboforsikring

De fleste innboforsikringer dekker sykkeltyveri, selv om sykkelen blir stjålet fra andre steder enn hjemme. Dette betyr at de aller fleste sykler i Norge allerede er forsikret. Det er imidlertid stor forskjell på maksimale erstatningsbeløp de forskjellige forsikringsselskapene opererer med. Mens enkelte kollektive innboforsikringer dekker stjålet sykkel med maks 4.000 kroner (Vår), kan du ved å betale ekstra premie, få dekket inntil 15.000 kroner i andre selskap(Gjensidige).

Separat forsikring

Med lave toppbeløp i de fleste innboforsikringer, bør du vurdere separat sykkelforsikring dersom sykkelen din er mer verdt enn 10-15.000 kroner. Vi kjenner til at følgende selskap tilbyr separate sykkelforsikringer: Gjensidige, Storebrand, Vesta, Vår (tidligere Samvirke) og SalusAnsvar. Disse forsikringene dekker ikke bare tyveri, men også skade som oppstår under transport, opphold og bruk. Dette kan kalles en kasko-forsikring for sykkelen din.

Forsikringen er imidlertid kostbar. Selskapene krever fra 4,5 prosent (SalusAnsvar), til 20 prosent (Vesta) i årlig premie. For en sykkel verdt 20.000 kroner gir dette en årlig premie som koster fra 900 til 4.000 kroner. En ganske betydelig prisforskjell med andre ord. I tillegg opererer flere av selskapene med aldersfradrag på erstatningsbeløpet.

Selv om prisforskjellen på særforsikringen er stor, kan du ikke shoppe uhemmet rundt etter den billigste forsikringen. For å forsikre sykkelen din spesielt må du som regel være kunde i selskapet fra før. Derfor må du vurdere prisen på en større forsikringspakke for å avgjøre hvilken selskap du bør forsikre sykkelen din i, og hvorvidt du heller bør la innboforsikringen dekke sykkelen, selv om erstatningen da begrenses noe.

Alle selskapene krever at sykkelen er registrert i Falken Sykkelregister før du får tegne egen forsikring for den.

Egenandel

Erstatningsbeløpene reduseres ikke bare etter sykkelens alder. De fleste selskapene trekker også egenandeler på mellom 1.500 og 2.500 kroner fra erstatningsbeløpet. Dette gjelder både for sykler forsikret gjennom innboforsikring og separat sykkelforsikring.

Dette betyr at gamle, billige sykler ikke er verdt å forsikre spesielt. Det er heller ikke verdt å søke erstatning for en slik sykkel gjennom innboforsikringen dersom den stjeles. Egenandelen og aldersfradraget sørger for at den uheldige sykkeleieren ikke får flisa igjen fra forsikringsselskapet.

Forsikres sykkelen gjennom innboforsikringen, reduseres imidlertid egenandelen med beløp fra 500 til 1.000 kroner dersom sykkelen er registrert i Falken Sykkelregister.

Sykkelregister

Sykkelen registreres ved hjelp av rammenummeret på sykkelen. Ved å betale 45 kroner er sykkelen registrert i tre år. Siden starten i 1993 har Falken nå kommet opp i over 550.000 registrerte sykler. Ønsker du å registrere sykkelen din kan du ringe Falken på telefon 23004140, eller be om søknadsskjema på e-post: [email protected]

Mer informasjon kan du finne hos Aksjonsgruppen Ikke Stjel Sykkelen Min.

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.

(Vi tar forbehold om at forsikringspriser og vilkår kan ha endret seg.)