Sykemelder seg på grunn av menssmerter

14 prosent av alle kvinner mellom 20 og 35 år har så mye ubehag med menstruasjonen at det hindrer dem i å jobbe og studere.

Noen kvinner merker bare menssmerter som en smertefri blødning, men de fleste opplever en eller annen form for ubehag og mindre velvære. For 14% er imidlertid menssmertene av en slik art at den hindrer norske kvinner mellom 20 og 35 år å gå på skole eller jobb. Det viser en ny undersøkelse gjennomført på oppdrag fra Always.

I undersøkelsen opplyser hver fjerde kvinne at menstruasjonen har stor eller meget stor innvirkning på hverdagslivet. Det er i størst grad; spisevaner, søvn, skole/arbeid og trening som påvirkes av mensen. Over halvparten av kvinnen i undersøkelsen opplyste at mensen påvirker søvnen (57%), trening (56%), spisevaner (56%) og skole/arbeid (56%).

- Varierende ubehag og PMS av ulike slag er vanlig hos de fleste menstruerende kvinner, selv om de aller fleste av oss ikke plages nevneverdig av den grunn, og plagene kan dempes ved hjelp av hvile og reseptfrie legemidler. Men det finnes dessverre noen som er mer plaget og som ikke klarer å gjennomføre sine hverdagslige gjøremål under hele eller deler av menstruasjonen. Da kan det være aktuelt med ulike tiltak for å redusere problemet og i verste fall kan det være aktuelt med en sykemelding, sier Siv Gamnes, spesialist i sexologisk rådgiving og konstituert daglig leder ved Klinikk for Seksuell Opplysning i en pressemelding.

Mensen forårsaker ikke bare ubehag og smerte. Kvinner opplever også PMS-problemer som for eksempel humørsvingninger, hudproblemer og mageproblemer.

I de to aldersgruppene 20-28 år og 29 til 35 år er det imidlertid en del forskjeller i hvordan PMS-problemer oppleves. I den eldste aldersgruppen har sju av ti humørsvingninger som følge av PMS. I den yngste aldersgruppen er det 57% som opplever det samme. Når det gjelder mageproblemer er situasjonen motsatt. Sju av ti kvinner fra 20 til 28 år har mageproblemer i forbindelse med PMS, mens fem av ti i den eldste gruppen har det samme. Nesten alle kvinner som har smerter i forbindelse med mensen, tar smertestillende medisiner (94%). 14% bruker varmebehandling, en av ti bruker p-piller for å lindre smerter, mens 6% trener forsiktig for å lindre smertene.

- Ubehag og smerter oppleves forskjellig fra person til person, og man bør velge den metoden som fungerer best. Jeg har truffet mange kvinner som effektivt har lindret menssmertene på mange ulike måter som akupunktur, varmepose, trim eller faktisk å ha samleie, sier Siv Gamnes. En annen ting jeg gjerne vil nevne, og som til stadighet forbauser meg, er att mensen fremdeles er et tabubelagt område for veldig mange unge kvinner. Det trodde jeg var et tilbakelagt stadium, sier hun.

 

Mozon.no, 25.10.2004