- Sykehuset glemmer mor og far

Forskning viser at foreldrene har en viktig rolle i behandlingen av ungdom med anoreksi. Men fortsatt skjer mange sykehusinnleggelser i Norge uten at foreldrene får være med.

Til tross for at forskning viser at familiebehandling har god effekt, skjer mange innleggelser av anoreksipasienter på norske sykehus uten foreldrene til stede. Det sier lege og forsker Inger Halvorsen ved Regional avdeling for spiseforstyrrelser på Ullevål universitetssykehus.

Halvorsen har forsket på tenåringsjenter med anoreksi i doktorgraden sin. Hun fant at
fire av fem ble friske etter at de hadde blitt behandlet med familieterapi, i tillegg til et fast opplegg for vektøkning:

- Trenger omsorg

- Foreldrene var enormt viktige i behandlingen. Min kliniske erfaring viser også at foreldrene er til god hjelp. Men det er ganske vanlig på norske sykehus at ungdommer legges inn med anoreksi uten at foreldrene er til stede på avdelingen, sier Halvorsen.

- Det handler antakelig om gammel vane og en tankegang som støtter oppunder at ungdommene er selvstendige og må få lov å være det. Men en 16-åring som er alvorlig syk trenger mye omsorg fra foreldrene sine, sier Halvorsen.

Halvorsen tror også tanken om at foreldrene trenger avlastning er en vanlig grunn til å ikke la dem delta.

- Når man har et sykt barn, kan det være like slitsomt å ikke være med. Men foreldre har stor respekt for helsevesenet, og hvis opplegget tilsier at du ikke skal legges inn sammen med barnet, ditt, så protesterer du ikke på det, sier Halvorsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Medias fremstilling av unge jenter som sexobjekter kan gi psykiske skader hos ungjenter. Les mer:

Rett til foreldre

I doktorgraden sin studerte hun pasienter som hadde vært innlagt ved Sykehuset Buskerud, der man i 1986 begynte med å la foreldrene være til stede på avdelingen sammen med pasienten.

- Grunnlaget for at Sykehuset Buskerud la om behandlingen var at den tidligere behandlingen viste at barna ofte fikk tilbakefall når de kom hjem, og at foreldrene var usikre på hvordan de skulle klare å hjelpe barnet sitt selv, forklarer Halvorsen.

En svensk undersøkelse har funnet at ca en halv prosent av 16-åringer har anoreksi. Andre undersøkelser har vist lavere forekomst. Anoreksi er omtrent ti ganger så vanlig hos jenter som hos gutter.

Halvorsen påpeker at barn og unge under 18 har en lovmessig rett til å ha foreldre med på sykehusopphold.

– Selv om behandlingen selvfølgelig må tilpasses den enkelte pasientens familie, bør det vanligvis være en selvfølge at både mor og far er med hele tiden, både under innleggelser og ved poliklinisk behandling, sier Halvorsen.

Vil du vite mer om anoreksi? Les mer her: