Sykefraværet under kontroll

Til tross for at sykefraværet økte i 2006, er utviklingen positiv. Gledelige tall, mener en norsk forsker.

Sykefraværsprosenten gikk opp fra 6,6 til 6,8 prosent fra 3. kvartal i 2005 til 3. kvartal 2006. Dette er en vekst på 3,3 prosent. Men veksten er omtrent den samme tolvmånedersveksten som i de to første kvartalene i 2006.

Veksten i sykefraværet ser dermed ut til å ha flatet ut, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Blir du syk på jobben? Syke kollegaer kan ha skylden:

Ubetydelig økning
Det gleder forsker Torild Hammer ved NOVA (Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring).

- Dette er gledelige tall, for så vidt. Man har jo fryktet at sykefraværet skulle stige veldig igjen, etter at det gikk dramatisk ned i 2004, sier hun.

- I 2005 økte tallene riktignok igjen, men økningen fra 2005 til 2006 er ubetydelig. Dermed ser det ut til at veksten som man begynte på i 2005, nå flater ut. Sykefraværet i 2006 er fremdeles lavere enn i 2003, sier Hammer.

Mest i staten
SSB-tallene viser at fra 3. kvartal i 2005 til 3. kvartal i 2006 gikk det legemeldte fraværet opp fra 5,9 til 6,1 prosent. Det egenmeldte gikk opp fra 0,7 til 0,8.

For kvinner økte sykefraværet fra 8,0 til 8,3 prosent, mens økningen for menn var fra 5,5 til 5,6 prosent.
Sykefraværet gikk opp i alle sektorer fra 3. kvartal 2005 til 3. kvartal 2006. Statlig forvaltning, inkludert helseforetakene, økte mest, med 4,5 prosent.

Kommunal forvaltning er den bransjen som har den laveste økningen i sykefravær.

Les også: Føler seg syke – får trygd