Syke lunger av passiv røyking

Er du utsatt for passiv røyking? Da risikerer du flere problemer med lungene enn andre ikke-røykere.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tidligere har forskere trodd at ufrivillig passiv røyking utgjør størst risiko på barn, som får pustevansker. Men en ny studie viser nå at passiv røyking også er en viktig årsak til pustevansker hos voksne.

Les også: All tobakk er farlig

Disse opplysningene er hentet fra en internasjonal forskningsstudie, som nylig ble presentert på en europeisk kongress i München, skriver Expressen.

Rundt 4 200 ikke-røykere fra 14 land var med på studien. Ved to anledninger, med nesten ni års mellomrom, gjennomgikk de et omfattende intervju, som inneholdt spørsmål om blant annet ulike symptomer testpersonene opplevde i luftveiene og hvor mye de var blitt utsatt for passiv røyking.

Mange med pusteproblemer
Resultatene viser at de som var utsatt for passiv røyking i begynnelsen og slutten av testperioden hadde 69 prosent høyere risiko for å få pusteproblemer under anstrengelser, sammenliknet med de som ikke var passive røykere.

Dessuten var risikoen for langvarig hoste dobbelt så stor hos de passive røykerne.

- Jo flere timer daglig en person utsettes for passiv røyking, desto vanligere er det at han eller hun får pusteproblemer, sier Christer Janson ved Akademiska sjukhuset i Sverige, til Upsala Nya Tidning. Han er en av de ansvarlige for studien.

Norske eksperter er enige med risikofaktorene av passiv røyking.

- Vi vet at langvarig passiv røyking kan gi lungekreft hos voksne. Ved korte opphold øker risikoen for hjerteinfarkt og luftveisproblemer. Hos barn er dette med luftveisproblemer det viktigste. Dessuten kan passiv røyking øke risikoen for ørebetennelse hos barn, sier Tore Sanner, professor ved Radiumhospitalet og Universitetet i Oslo, til Mozon.

Kortpustethet og astmaproblemer
Noen av testpersonene i den svenske studien oppga kun ved ett av intervjutilfellene at de hadde vært utsatt for passiv røyking.

- Men for de som hadde blitt utsatt for passiv røyking ved begge intervjuene fant vi en klar økt risiko av blant annet astmaliknende problemer og kortpustethet, sier Janson.

En amerikansk studie viser at du øker risikoen for hjerte- og karsykdom med 30 prosent hvis du lever sammen med en røyker, ifølge Sosial- og helsedirektoratet.

Tore Sanner tror at barns og voksnes eksponering for passiv røyking har bedret seg etter at røykeloven trådde i kraft.

- Dette gjelder både hos arbeidstakere og i hjemmene. Foreldre er mer opplyst om skadevirkningene av passiv røyking, sier han.

Les mer her: Passiv røyking koster milliarder

 

Mozon.no, 15.09.2006