Syke leger på sykehuset

Svenske leger har oppsiktsvekkende dårlig helse, føler seg utslitt og har oftere selvmordstanker enn andre.

En svensk undersøkelse om helsen til sykehusleger, viser at helse-ekspertene slett ikke levere bedre enn andre mennesker. Tvert i mot har legene oftere selvmordstanker, føler seg utsatt for mobbing og er følelsesmessig utbrent i jobben.

Den svenske undersøkelsen omfatter over 1.000 leger som har vært ansatt i minst ett år ved Karolinska universitetssykehus. Tallene viser blant annet at én av tre kvinnelige leger føler seg følelsesmessig utbrent, og at like mange har hatt selvmordstanker.

Tidligere undersøkelser bekrefter også at leger er blant de mest utsatte yrkesgruppene for selvmord.

- Dette er naturligvis alvorlig. Men jeg er ikke overrasket, dette er et mønster som vi ser i hele den vestlige verden, sier prosjektleder Ann Fridner til Svenska Dagbladet.

Sammen med kolleger i helsevesenet er hun bekymret over de nedslående resultatene.

- Det er bemerkelsesverdig at dårlig psykisk helse er så utbredt, og dette er uvant høye tall for selvmordstanker, sier professor Karin Schenk-Gustafsson ved Karolinska universitetssykehus.

Ikke ille i Norge
Her hjemme har forskere i mange år fulgt helsen til norske leger. Men instituttsjef Olaf Aasland ved Legeforeningens forskningsinstitutt vil ikke uten videre overføre de svenske resultatene til norske sykehus.

- Den største ufordringen med slike undersøkelser er jo at det er svært vanskelig å finne en felles måte å måle problemstillingene på. Vi har mye kunnskap om helsen til norske leger, men det betyr ikke at vi uten videre kan sammenligne disse tallene med helt andre undersøkelser i utlandet, forteller Aasland til Mozon.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han tegner derimot et ganske annet bilde av helsetilstanden hos legene enn sin svenske kolleger.

- For eksempel er det ikke uten videre riktig at leger er mer utsatt for selvmordforsøk og selvmordstanker enn andre yrkesgrupper. Mange leger jobber også hardt med lange og slitsomme arbeidsdager, men det er forbausende få som blir utslitt eller utbrent.

- Det vil selvfølgelig i noen tilfeller være mulig å skylde på trette eller overarbeidede leger dersom det skjer et arbeidsuhell, men vi har faktisk ikke noe grunnlag for å si at dette er et stort problem på norske sykehus, mener Aasland.

 

Mozon.no, 05.10.2006