Du får full lønn dersom barna dine blir syke Foto: Karoline Brubæk
Du får full lønn dersom barna dine blir syke Foto: Karoline BrubækVis mer

Syke barn - du får lønn

Ifølge folketrygdloven har du rett til full lønn dersom du må være hjemme for å passe barnet ditt dersom det er sykt, eller den som har det daglige tilsynet med barnet er syk. De første tre dagene holder det med en muntlig beskjed til arbeidsgiver, men fra den fjerde dagen kan arbeidsgiveren kreve legeerklæring.

Som lønnstager har du rett til 100% lønn dersom du, dine barn under 12 år, eller barnepasseren er syk. Varer sykdommen under 3 dager holder det med en muntlig eller skriftlig egenmelding til din arbeidsgiver, og du har anledning til å bruke totalt 4 slike egenmeldinger i løpet av et kalenderår.

Dersom sykdommen overstiger 3 dager har arbeidsgiveren krav på å få en sykemelding fra din lege. Du kun rett på sykepenger grunnet ditt barns sykdom i opptil 10 dager.

Tidsbegrensning og aldersgrense

Har du derimot omsorgen for flere enn to barn, ytes det sykepenger i 5 dager til, mens enslige forsørgere har krav på sykepenger i opptil 30 dager. Selv om den ene av foreldrene er alene om den daglige omsorgen, kan stønadsdagene fordeles mellom foreldrene i forhold til omfanget av avtalt samvær.

Det er et vilkår at trygdekontoret får skriftlig erklæring fra begge foreldrene om samværsfordelingen. Folketrygdloven sier at retten til sykepenger gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Dersom barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet, gjelder retten til og med det året barnet fyller 16 år.

Det er arbeidsgiveren som utbetaler sykepenger ved barns sykdom, men etter 10 dager kan arbeidsgiveren kreve refusjon fra trygdekontoret.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Sykehus og bestefar

Er barnet ditt såpass sykt at det må legges inn på sykehus, og det er nødvendig at du oppholder deg i nærheten mens barnet er innlagt, vil folketrygden utbetale sykepenger tidligst 8 dager etter innleggelsen.

Dersom sykehuset dokumenterer at din tilstedeværelse er nødvendig, vil folketrygden dekke ditt inntektstap frem til barnet blir friskt igjen. Du kan også få full lønn fra folketrygden dersom du må være hjemme eller på sykehus for å pleie en nær pårørende som nærmere seg "livets sluttfase ". Her setter derimot folketrygden en grense på 20 dager. Ut over dette ser ikke staten noen økonomiske grunner for å holde liv i gamle bestefar.

Sommerjobb og frilansere

Dersom du skal ha en sommerjobb i år er det viktig å huske på at folketrygdloven stiller som krav at du må være ansatt i minimum 2 uker, for å få rett til sykepenger. Er du frilanser vil du få 100% av din antatte årlige inntekt, fra og med den 15. sykedag. Det betyr at du står udekket dersom du eller ditt barn blir rammet av en kortvarig influensa eller lignende.

For å forsikre deg mot inntektstap, kan du inngå en tilleggsforsikring hos trygdekontoret. Premien for denne forsikringen kan trekkes ifra på ligningen, og det finnes 3 alternativer:

1: 65 % av vanlig lønn i sykepenger fra første dag, årlig premie 1,1 % av årsinntekten.
2: 100 % av vanlig lønn i sykepenger fra første dag, årlig premie 6,7 % av årsinntekten.
3: 100 % av vanlig lønn i sykepenger fra 15 dag, årlig premie 2,1 % av årsinntekten.

Det mest dyrebare du har

Det er også mulig å tegne en sykeavbruddsforsikring i et privat forsikringsselskap, og premien vil være avhengig av dagsbeløpet du vil ha utbetalt ved sykdom. Har du litt viltre barn, og vil være på den sikre siden, kan det også være en ide å tegne en barneulykkeforsikring.

Den gir en utbetaling på 1 million kroner og dekker behandlingsutgifter, dersom ditt barn pådrar seg livsvarig medisinsk invaliditet etter en ulykke. Storebrand tilbyr en slik forsikring for 340 kroner i året.