Svømmer i penger på Svalbard?

Beboere i Longyearbyen bruker 59.000 kroner mer i året enn gjennomsnittsbeboeren på fastlandet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fra å ha et gjennomsnittlig totalforbruk som lå noe under fastlandsnivået, har husholdningene i Longyearbyen nå et gjennomsnittlig forbruksnivå som ligger drøye 59. 000 kroner eller 16 prosent høyere enn forbruket på fastlandet.

Dette viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Det er også skattemessig gunstig å bo på Svalbard: Flytt og spar penger

Ulikt forbruksmønster

Forbruksmønsteret for husholdningene på Svalbard er til dels forskjellig fra forbruksmønsteret for tilsvarende husholdningstyper på fastlandet. På fastlandet dominerer utgifter til bolig, mens på Svalbard er det reiser og transport, kultur og friluftsliv som tar de største andelene av totalforbruket.

Den posten som øker mest er kultur og fritid. I tillegg har utgifter til bolig, lys og brensel hatt en marginal økning. Aller mest markant er en stor nedgang i andel utgifter til klær og skotøy. Denne posten er likevel markant større - i kroner - enn på fastlandet.

Få kontroll over forbruket med DinSides budsjettmodell

På fastlandet har andelen av totalutgiftene som går til bolig, lys og brensel økt i perioden 2001 til 2006, mens andelene av forbruket som går til de andre vare- og tjenestekategoriene, har forandret seg minimalt.

Det er viktig å understreke at forbruksnivået ikke er kontrollert for andre egenskaper ved befolkningen, som for eksempel at befolkningen i Longyearbyen har et høyere utdanningsnivå enn i Norge for øvrig, noe som statistisk sett gir høyere forbruk... I tillegg er det flere menn enn kvinner, noe som erfaringsmessig tilsier høyere snittinntekt.

Kilde: SSB


Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!