<b>Dyrere til Sverige. </b> Tele2-kunder opplevde at Tele2 femdoblet prisen på Sverige-samtaler.
Dyrere til Sverige. Tele2-kunder opplevde at Tele2 femdoblet prisen på Sverige-samtaler.Vis mer

Svir til Sverige

Marie Åsén ringer mye til Sverige, men ble overrasket da Tele2 femdoblet prisen.

- Jeg valgte abonnementet Champion fra Tele2 fordi det hadde lik pris for samtaler til Norge og Sverige, sier Åsén som opprinnelig er svensk og ringer mye til familie og venner i gamlelandet. - Jeg har hatt en telefonregning på 500-600 kroner per måned, men mairegningen var plutselig på 1.700 kroner. Jeg tenkte først det skyldtes at jeg hadde surfet en del på internett fra telefonen ved et besøk i Sverige, men da juniregningen var enda høyere, tok jeg kontakt med Tele2.

Det viste seg at de har satt opp prisen på samtaler til Sverige fra 0,49 kroner per minutt til 2,49 kroner per minutt, altså en femdobling. De påsto at de har sendt med en sms om dette, men jeg har bare mottatt to sms fra Tele2. I den ene står det om fri bruk av Facebook på mobilen og i den andre om sommerpriser i utlandet. Ingenting om at de har femdoblet minuttprisen for samtaler til utlandet.

- Varslet per brev

- Vi varslet alle som hadde stor Sverige-trafikk pr. brev rundt 3. april, sier aministrerende direktør Håkon Dyrnes i Tele2 Norge. De øvrige Champion-abonneneter fikk en sms. Vi averterte også prisendringen i pressen og slo den opp på våre internettsider.

Åsén avviser at hun har mottatt noe brev.

- Kan brevet ha blitt sendt til nettbanken som en del av e-fakturaen?

- Nei, svarer Dyrnes. - Vi har som policy at vi sender slike brev i vanlig post.

Gamle betingelser i nytt abonnement

Det hører med til historien at Tele2 samtidig som de satte opp prisen for Sverige-samtaler med abonnementet Champion innførte et nytt abonnement, Union. Union har like priser til Sverige og Norge, slik det gamle Champion hadde.

- Hvorfor ble ikke kunder med stort forbruk av Sverige-samtaler overført til Union?

- Union-abonnementet innbar flere andre endringer også, sammenliknet med det gamle Champion-abonnementet, sier Dyrnes. - Vi kunne derfor ikke uten videre overføre kundene dit.

Dyrnes begrunner prisøkningen for Champion med at like priser til Sverige var noe som ble tilbudt mange som ikke hadde behov for det og sjelden brukte det. Underforstått ville mange kunders betalingsvilje for sjeldne telefonsamtaler til Sverige være høyere enn det de betalte.

Marie Åsén ble tilbudt et prisavslag på 300 kroner på juniregningen, da hun fortalte at hun ikke var varslet om prisøkningen. Hun synes likevel det er bittert å ha kastet bort nesten 2.000 kroner på det hun mener er mangelfull varsling fra Tele2s side.

- Jeg funderer på hvor mange som har råket ut for dette. Det er mange som har hatt dette abonnementet nettopp fordi det var billigere til Sverige, sier Åsén som likevel tviler på om hun kommer til å gå videre med en formell klage. Foreløoig har hun heller ikke bestemt seg for om hun fortsatt vil ha et kundeforhold til Tele2.