Sverige dropper formuesskatten

Svenskene vil slippe formuesskatt allerede fra i år, lover partilederne i regjering.

Fjerner skatt

I en erklæring i Dagens Nyheter lover lederne fra de fire borgerlige partiene i den svenske regjeringen å avskaffe formuesskatten allerede fra i år.

Forslaget om å fjerne formuesskatten fra 2007 blir lagt fram for Riksdagen i løpet av noen uker, skriver partilederne.

Formuende svensker skal slippe formuesskatt
Formuende svensker skal slippe formuesskatt Vis mer
Formuende svensker skal slippe formuesskatt
Formuende svensker skal slippe formuesskatt Vis mer

- Som et ledd i vår brede satsning på Sveriges småforetak kommer vi i forbindelse med vårproposisjonen (tilsvarer vårt Revidert nasjonalbudsjett - red. anm.) til å foreslå å avskaffe formuesskatten allerede i 2007. Vi gjør det fordi vi ser et behov
for å øke tilgangen på riskovillig kapital (....) Det handler også om å møte skattekonkurransen fra land i vår nærhet.

Mindre pensjonssparing

I tillegg til Sverige er det nå bare fire av OECDs tretti medlemsland har fortsatt har beskatning av formue. Finland, Nederland og Island er alle eksempler på land som i de senere år har avskaffet din formuesskatt, skriver partilederne.

Finansieringen av skatteletten skal delvis skje gjennom at fradrag for privat pensjonssparing begrenses til 12.000 kronor per person per år.

Kilde: Dagens Nyheter

Les mer om skatt: