Svenskene fikk Europas nestlaveste rente i går.
Svenskene fikk Europas nestlaveste rente i går.Vis mer

Svensk rente rekordlav

Sverige har nå den nestlaveste styringsrenten i Europa. Norge har den tredjelaveste - men det er nå enda mer forvirring om hvor lenge det vil holde.

Tirsdag satte Sveriges Riksbank ned renten til 1,5 prosent. Det er et fall på 0,5 prosentpoeng, og dermed har Sverige den nest laveste styringsrenten i hele Europa.

Bare Sveits har en lavere rente i Europa, i Alpene er nemlig renten for tiden 0,75 prosent. I verdenssammenheng er det Japan som har den aller laveste rente - på bare 0,1 prosent.

Derfor

Begrunnelsen for å sette ned den svenske styringsrenten var dårlige utsikter til økonomisk vekst. Utsiktene er uventet sterkt svekket både i Sverige og i eurosonen, het det i en kunngjøring fra sentralbanken i Stockholm.

Riksbankens rentereduksjon førte umiddelbart til fall i de svenske markedsrentene. Samtidig svekket kursen på en svensk krone seg med fire øre i forhold til amerikanske dollar, meldte nyhetsbyrået TT.

Nå mener sentralbanken at utsikter til lav inflasjon gjør det riktig å sette ned styringsrenten med 0,5 prosentpoeng.

- Veksten i brutto nasjonalprodukt (BNP) avtok mer enn ventet i begynnelsen av året, het det i Riksbankens begrunnelse for renteendringen. Samtidig venter banken at inflasjonen de kommende årene vil ligge klart under målsettingen på 2,0 prosent.

Riksbanken ser pessimistisk på utviklingen på det svenske arbeidsmarkedet. Den åpne arbeidsløsheten spås i år å bli på 5,2 prosent, for så å falle til 4,9 prosent neste år og 4,7 prosent i 2007.

Forvirring i Norge

Dagens rentekutt i Sverige har skapt forvirring i Norge.

En renteøkning på 0,25 prosentpoeng, til 2,0 prosent, har i lengre tid vært spådommen når det gjelder Norges Banks rentemøte onsdag 30.juni.

Det svenske rentekuttet kan imidlertid stikke kjepper i hjulene for Gjedrem. Når rentedifferansen til utlandet øker, fører det til at Norge blir et gunstig sted for pengeplasseringer. Noe som fører til en styrking av krona i forhold til andre valutaer.

- Rentefallet i Sverige på en halv prosent er større enn ventet. Dette vil gi et ekstra press på den norske kronen og det må Norges Bank legge sterk vekt på, sier seniorøkonom Einar Jakobsen i NHO.

Han mener Gjedrem bør ta en tenkepause.

- Vi vil ikke tilbake til den dramatiske situasjonen i 2002 da rentedifferansen mot viktige handelspartnere ga rekordsterk krone og en vanskelig konkurransesituasjon for norske eksportbedrifter. Derfor må Norges Bank ta særlig hensyn til rentedifferansen mot Sverige og andre viktige handelspartnere på kommende rentemøte 30. juni, sier Jakobsen.

Sverige er vårt viktigste eksportland - og mottar 12,7 prosent av alle norske eksportvarer. EU-landene samlet står for over 70 prosent av varene vi eksporterer.

Ikke enighet

Likevel er det ikke alle som tror at Gjedrem vil forholde seg passivt.

I Nordea tror økonomene at det svenske kuttet fører til en utsettelse av rentehevingen de fleste ventet ville komme onsdag om en drøy uke. Andre tror på en heving på 0,25 prosentpoeng, men det er enighet om det vil ta lengre tid før rentene blir brakt tilbake til det som karakteriseres som et mer «normalt» nivå.

Steinar Juel skriver i en rapport tirsdag ettermiddag at han tror Norges Bank vil utsette den første renteøkningen for å innhente mer informasjon og for å unngå at den norske krona holder seg på dagens sterke nivå eller blir ytterligere styrket.

- En økning vil tidligst komme til høsten. Men dersom den europeiske sentralbanken kutter rentene og/eller den svenske Riksbanken kutter mer, vil vi sannsynligvis ikke se noen renteøkning i Norge før tidlig i 2006, skriver Juel.

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DnB NOR Markets sier den økte renteforskjellen begrenser muligheten for Norges Bank til å sette opp de norske rentene.

- Vi tror likevel vi kan komme til å se en renteøkning på det kommende rentemøtet, men at takten deretter kan gå litt langsommere, sier Aamdal til NTB.

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i SEB Merchant Bank tror også på en økning nå, men sier til dn.no at det blir vanskelig å øke rentene på sikt så mye som Norges Bank har indikert.

Renten i andre land

Under ses styringsrenten i en rekke av de land som Norge samarbeider mest med.

  • Japan 0,10 prosent

  • Sveits 0,75 prosent

  • Sverige 1,50 prosent

  • Norge 1,75 prosent

  • Euroområdet (ECB) 2,00 prosent

  • Danmark 2,00 prosent

  • USA 3,00 prosent

  • Storbritannia 4,75 prosent

Kilde: ©NTB