Svarene for ikke-sentralbanksjefer

Her finner du de korrekte svarene på vår makro-test. Les og lær.

[Ugjyldig objekt (NAV)]


 • Et fall i lønns- og prisnivået

 • ECU

 • Norges Bank

 • Å fremme valutarisk samarbeid og sikre stabile valutakurser

 • (IMF står for International Monetary Fund)
 • Statens utgifter og inntekter

 • USA, Danmark og Tyskland

 • At de kjøper norske kroner

 • Norges Banks styringsrente

 • Oppskrivning av valutakursen

 • En markedsform med få store utbydere