Surfer på en oljebølge

Gode nyheter om både nåtid og fremtid. Vi tror på en bedret økonomi de neste ti årene, ifølge en undersøkelse foretatt av analysefirmaet Opinion

Folkets røst

Tallenes tale er klar: Vi er mye mer optimistiske enn en skulle tro: Hele 70 prosent av oss tror på en styrket privatøkonomi de neste ti årene, ifølge en undersøkelse gjennomført av Opinion.

Undersøkelsen ble foretatt i forbindelse med et seminar om nordmenns fremtidstro, som ble avholdt i slutten av januar i år. Det er altså ikke ekspertene som har uttalt seg denne gangen, men undersøkelsen har tatt tempen på hva vanlige nordmenn tror om egen økonomi de ti neste årene.

Forutsigbart?

Men hvor forutsigbar er egentlig fremtiden? Ganske forutsigbar, skal vi tro de spurte. Hele 42 prosent av dem tror at fremtiden deres vil bli mer forutsigbar enn den er i dag. Det er imidlertid ikke entydig: En tredjedel tror den kan bli mindre forutsigbar, mens 25 prosent ikke er helt sikre.

Hans Petter Skogstad er seniorkonsulent i Opinion. Vis mer


La oss vende tilbake til ekspertene for et lite øyeblikk: Dette er oppsiktsvekkende tall. - Jeg ville antatt at det store flertallet av folk ville tro at fremtiden skulle være mindre forutsigbar, sier Hans Petter Skogstad, seniorkonsulent i Opinion.

Trygge og fornøyde

Vi er oppsiktsvekkende trygge på hvordan vi kommer til å ha det fremover. Men hvor trygg tror vi at den økonomiske situasjonen vil være de neste ti årene, i forhold til i dag?

Igjen svarte oppimot halvparten, 43 prosent, at de tror de vil være i en tryggere situasjon. Fornøyde er vi og: Hele 62 prosent tror de vil være mer fornøyd enn de er i dag.

... og med stadig bedre økonomi

For å toppe fremtidsoptimismen om egen situasjon: Vi er mest enige - og mest optimistiske når det gjelder hvordan privatøkonomien vår vil være de neste ti årene. Hele 70 prosent tror at deres personlige økonomi, relativt sett, vil være bedre i 2016. Noen pessimister finnes det også, men de er i klart mindretall: Bare ti prosent tror at deres økonomiske situasjon skal forverres i denne perioden.

Skogstad påpeker den oppsiktsvekkende sterke fremtidsoptimismen, ikke bare for året som kommer, men for de neste ti årene.

Det spesielle med disse tallene er at nordmenn fremstår som spesielt optimistiske, sammenlignet med folk ellers i Europa. Nordmenn troner på toppen av listene, både når det gjelder velstand og optimisme, ifølge Skogstad.

Vi surfer på et hav av olje. Illustrasjon: Per Ervland Foto: PEr Ervland Vis mer


Ser vi ti år tilbake lå Norge, økonomisk sett, midt på treet sammenlignet med andre OECD-land. Nå befinner Norge seg i tetskiktet. - Siden historien har vist at vi gjør det bra økonomisk, er det naturlig å tro på akkurat denne forutsetningen, sier Skogstad.

Nok en gang kommer vi tilbake til oljen. - Vi flyter på et hav av olje, og vi er klar over det, sier Skogstad. - Nå er spørsmålet bare: Hvordan skal vi bruke pengene våre?

Galtvort neste?

Bruke penger? Basert på forventninger? Spådommer, eller antakelser, fra vanlige, ikke-økonomiske, Ola & Kari i gaten. Vår fremtidstro betyr imidlertid så mye mer enn det. Heldigvis, med slike positive resultater.

- Ta eiendomsmarkedet, sier Skogstad. - Eiendomsinvesteringer er langsiktige investeringer. Og har ikke markedet tro på fremtiden, er det vanskelig å ta slike beslutninger.

Skogstad understreker at dette ikke bare gjelder bolig, men også fritidsbyggmarkedet, både i inn- og utland.

- Vi kan altså vente oss en fortsatt positiv vekst i eiendomsmarkedet?

- Det er en sterk underliggende faktor at vi er så positive om fremtiden, men det vil selvfølgelig være kortsiktige svingninger, sier Skogstad.

Men utgangspunktet er altså ikke til å være i tvil om: Vår klokkeklare fremtidstro gir et sterkt fundament for eiendomsmarkedet.

Her kan du lese DinSide Økonomis Elisabeth Realfsens kommentar om prisutvikling på bolig i 2006.

Skråsikre


Nordmenns store grad av skråsikkerhet var en annen faktor som skilte seg ut i denne undersøkelsen.

- Ti år er lang tid. En skulle tro mange flere ville tenkt: "Jeg håper økonomien min vil bli bedre, men jeg er ikke sikker.", sier Skogstad.
- I stedet er minst tre fjerdedeler skråsikre, enten det går den ene eller andre veien. Det er ytterst få som svarer "ikke sikker".

- Hva kan være med å forklare dette?

- Vi har vel nærmest ikke opplevd noe annet enn medvind, sier Skogstad. Det går bra, og vi tror på det vi kjenner til.

- Men hva med, for eksempel, boligkrakket på begynnelsen av 90-tallet?

Ifølge Skogstad er 15 år lang tid: - Når jeg holder foredrag om boligmarkedet nå, opplever jeg at jeg må fortelle folk hvordan det faktisk var.

Vi har hatt 15 gullår, og allting er nesten glemt. Med unntak av én ting - vi har kanskje blitt flinkere til å sikre oss?

Har livbøye

Det er heldigvis ingen overliggende fare for at vi skal drukne i oljehavet med det første, ifølge Skogstad. Ihvertfall ikke på det personlige plan, eller i forhold til boligmarkedet. Faren er imidlertid at vi blir litt slappe på makroplanet.

- Ta arbeidslivet, og produktiviteten vår. Ja, vi nordmenn er arbeidsomme og produktive. Rikdommen gjør imidlertid at det er lettere å lene seg tilbake. Vi må derfor skjerpe oss ytterligere for å holde unna for hardere konkurranse fra stadig flere land. Spørsmål om pensjonsalder og arbeidstid er viktig i denne sammenheng, konkluderer Skogstad.

Det holder altså ikke å putte penger på bok, i fond eller i bolig. Det må noen større grep til, fra høyeste hold, for at vi skal kunne møte konkurransen fra en rekke av de asiatiske landene, for eksempel. Men hvor stor er egentlig den trusselen for vår økonomi? Vi ser nærmere på konkurranse fra noen av de viktigste asiatiske økonomiene neste uke.

Les mer:

  • Trykk her for å komme til alle DinSide Økonomis artikler om sparing
  • Les mer om boligpriser på DinSide Bolig
  • >Her kan du lese DinSide Økonomis Elisabeth Realfsens kommentar om prisutvikling på bolig i 2006.

    Undersøkelsen er foretatt i januar 2006, og 574 personer var med.