Sunt med sladder

Har du lyst på en ny venn? Da er det bare å dele litt sladder, så kommer vennskapet av seg selv.

Det er bare å innrømme det: Du har spredd negativt sladder om noen. Nå viser det seg at den negative sladderen ikke bare er negativ.

Sladder kan nemlig skape nye vennskap, mener forskere som har sett nærmere på sladderens natur.

Baksnakking
Forskerne definerte sladder som "en utveksling av personlig informasjon om fraværende tredjeparter som kan være enten positivt eller negativt".

Studien var tredelt. I de første to delene skulle deltakerne oppgi sine nærmeste venner utenom familie og tenke tilbake til begynnelsen av vennskapet. Målet var å huske hva de hadde til felles i begynnelsen.

Deltakerne husket å ha delt mye negativt om andre personer før vennskapet ble dannet.

Den tredje delen besto av å lytte på opptak av og prate om to oppdiktede studenter. Når to deltakere pratet om negativt om studentene, fikk de bedre kontakt enn når de pratet positivt.

Ikke anbefalt
Forskerne anbefaler likevel ikke å spre negativt sladder. De mener at vennskap også kan oppstå på et positivt grunnlag.

- Men selv om delte positive holdninger er viktig i vennskap, ser det ut til å være noe spesielt i prosessen av å dele irritasjoner over andre folk, sier forskningsleder Jennifer Bosson ved University of Oklahoma ifølge WebMD.

Studien er publisert i tidsskriftet Personal Relationships.

Tidligere forskning har vist at venner forlenger livet.

 

Mozon, 26.5.2006