Sunne barn

Norske, indiske og brasilianske barn utvikler seg helt likt når ernæring, helsetilbud og miljø er den samme, viser nye vekstkurver fra WHO.

Tenk på et typisk norsk barn som er født og oppvokst i Norge, også tenker du på et barn i samme situasjon i Brasil, Ghana eller India. Da tenker du kanskje at det norske barnet er mer privilegert enn de andre barna og lever et bedre liv.

Sannheten er faktisk en helt annen. I følge en ny undersøkelse utført av Verdens helseorganisasjon (WHO), utvikler barn seg helt likt dersom de får tilnærmet samme ernæring og hygieniske forhold, i følge Folkehelseinstituttet.

Dataene er hentet fra 8000 friske barn i Norge, Brasil, India, Ghana, USA og Oman. Samtlige ble ammet, fikk god ernæring, hadde mødre som ikke røykte og fikk et godt helsetilbud. Barna ble fulgt til fem års alder.

Og resultatene viser altså at det ikke er så store forskjeller mellom land som Norge og Ghana og India.

Ingen forskjell mellom landene
Undersøkelsen viser at friske og riktig ernærte barn vokser like mye, uansett hvor de bor i verden. Det vil være individuelle forskjeller, men ikke forskjeller mellom land.

Disse nye vekstkurvene kan dermed brukes ved helsestasjoner i alle verdensdeler.

WHOs standardiserte vekstkurver er også viktige for utviklingsland.

- De er et viktig redskap i arbeidet med å tilby alle barn best mulig helsetilbud og ernæring, sier Dr. Adenike Grange, president i Den internasjonale barnelegeforeningen (IPA).

Dette er første gang vekstkurvene offentliggjøres og finnes på: http://www.who.int/childgrowth/en/

Vekstkurvene gir også informasjon om hva som er normal kroppsmasseindeks (KMI), for barn fra ett til fem år.

- Disse vekstkurvene er noe vi har ventet på lenge. De norske kurvene er i dag foreldet, sier lege Rannveig Nordhagen ved Folkehelseinstituttet.

En annen rapport viser at norske barn er sunnere enn noen gang.

 

Mozon.no, 02.05.2006