Sunn hjerne av kakao

En nyhet det smaker godt av: Kakao kan være bra for hjernen vår, ifølge nye studier.

Nye studier viser at en spesiell type kakao kan øke hjernefunksjonen og forsinke aldringssymptomer.

Glad i sjokolade? Mørk sjokolade kan også være bra for hjertet ditt. Les mer her:

På det årlige møtet til American Associate for the Advancement of Science i San Francisco, presenterte forskere i går resultatene fra studier der de har testet effekten av flavanoler på hjernen. Flavanoler er antioksidanter som finnes i kakao.

Studien er sponset av godteriprodusenten Mars Inc. som bidro med en spesiell type flytende kakaobrygg til studien. Resultatene viser at flavanoler øker blodgjennomstrømningen til hjernen.

Øke kognitive funksjon
Ian Macdonald ved University of Nottingham Medical School i Storbritannia ledet en liten studie på unge friske kvinner. Han undersøkte om flavanolrik kakao kan bidra til å øke den kognitive funksjonen under utfordrende mentale oppgaver.

Selv om drikken ikke økte innsatsen under testingen, økte den blodgjennomstrømningen til hjernene over en periode på to-tre timer, ifølge Macdonald.

Tidligere forskning har vist at kakao kan gi eldre menn lavere blodtrykk. Les mer her:

Macdonald tror mer forskning kan vise at økt blodgjennomstrømning kan være et gode for eldre voksne og de som sliter med kognitive svekkelser, som tretthet eller til og med små slag.

En amerikansk studie gjrt på friske voksne over 50 har også funnet en tydelig økning i blodgjennomstrømning. Denne ble ledet av forsker Norman Hollenberg ved Harvard Medical School. Han har studert effektene av kakao og flavanoler på en indianerstamme i Panama.

Hollenberg mener imidlertid at det må mer forskning til før det er mulig å si noe sikkert.

- Den eneste måten vi kan bevise noe på er å jobbe i en stor klinisk studie, sier han.

Les også: Lyse utsikter for mørk sjokolade: